Straffvärde och påföljd vid bedrägeri

Hej!

Jag undrar vilket straff som är tänkbart för en person som "lurat" till sig produkter från ett företag. Ex. Beställt varor och sen inte betalt för dem. För att sedan sälja vidare varorna till privatpersoner. En del av privatpersonerna får sina varor i god tro om att de inte är stöldgods. En del privatpersoner får inga varor då de inte finns så många att sälja.

Totalt blir företaget lurat på ca 150 tkr och det finns privatpersoner som inte fått sina varor motsvarande 10 tkr.

Vad skulle denne person bli dömd för och vad skulle straffet kunna tänkas bli?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Något som skulle kunna bli aktuellt i ett sådant här fall är bedrägeri (9 kap 1 § Brottsbalken). För att fällas till ansvar för bedrägeri krävs att någon genom vilseledande förmår annan till handling, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den som blivit utsatt.

Med vilseledande menas att man ger en annan person en felaktig uppfattning i något avseende. Vilseledandet ska i sin tur innebära att någon förleds till en disposition. Det innebär till exempel vilseledande till försäljning eller ett lån. Det kan också utgöras av att någon köper något på kredit och får försäljaren att tro att man kan betala för sig. Ett klart fall när ansvar blir aktuellt är när köparen aldrig haft avsikt att betala.

När det gäller skada och vinning ska det vara av ekonomiskt slag. Genom att få varor utan att betala för de är det tillräckligt för att skada för den utsatte ska anses ha uppstått. På samma sätt gäller det för vinningen. Varorna måste ju anses vara värda något och då har gärningsmannen gjort en ekonomisk vinst om denne inte betalt.

Om den tilltalade anses ha begått brottet döms denne till fängelse i minst fjorton dagar och högst två år. Vid bedömningen av straffvärdet beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit. Det är också av betydelse om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller om brottet gjorts med särskild planering (29 kap 1 § Brottsbalken).

Vid valet av påföljd kan rätten välja mellan fängelse, skyddstillsyn och villkorlig dom. Fängelse anses vara en svårare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn (30 kap 1 § Brottsbalken).

Utöver vad som nämnts ovan ska en rad olika omständigheter beaktas vid bedömningen av både straffvärdet och påföljdsvalet (se till exempel 29 kap 2 § Brottsbalken, 29 kap 3 § Brottsbalken, 29 kap 5 § Brottsbalken, 29 kap 7 § Brottsbalken, 30 kap 4 § Brottsbalken, 30 kap 6 § Brottsbalken, 30 kap 7 § Brottsbalken, 30 kap 9 § Brottsbalken)

Även om Du givit en del information är det svårt att säga exakt hur utfallet skulle bli efter en rättslig prövning.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo