FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder04/04/2016

Straffvärde - förmildrande omständigheter

Hej, vad kan straffet bli för följande: en person uttrycker sig rasistiskt mot X. Personen förföljer en lång väg och vägrar att lägga av. X blir irriterad och tar tag i personens jacka. Denne river X vid halsen och skriker svordomar, vilket får X att agera ännu mer genom att ta ett strypgrepp som resulterar i att personen svimmar. Notera att X aldrig har begått något annat brott innan. Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Aktuell lagstiftning för din fråga är Brottsbalken (BrB). Först och främst vill jag bara säga att det inte är möjligt för mig att uppskatta ett straff för den gärning du beskriver. Dock kan jag säga att det finns förmildrande omständigheter för X, vilket kommer att beaktas vid bedömningen av straffvärdet.Strypgreppet

Att strypa någon, på det sätt som du beskriver, är att betrakta som en misshandel, se BrB 3:5. Om misshandeln kommer att bedömas som normalgraden eller ringa misshandel kan jag dock inte svara på utifrån den information du har uppgett.

Visserligen har X blivit attackerad genom att den andra personen river honom/henne. Men att strypa någon tills den svimmar, låter som uppenbart oförsvarligt i den situation du beskriver.

Straffvärde och påföljd

Normalgraden av misshandel har ett abstrakt straffvärde på fängelse i högst två år. Ringa misshandel har ett abstrakt straffvärde på böter eller fängelse i högst sex månader. Med abstrakt straffvärde förstås den för brottet gällande straffskalan.


Straffvärdet för den gärning som X har begått, bestäms inom ramen för den tillämpliga straffskalan, se BrB 29:1. Som förmildrande omständigheter ska beaktas att brottet har föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende. Detta torde vara fallet för X. X har begått gärningen efter att han blivit förföljd och utsatt för rasistiska kommentarer. Ytterligare en förmildrande omständighet kan vara om domstolen bedömer situationen som att X hade rätt till nödvärn, men han har brukat mer våld än situationen kräver.


När det gäller vilken påföljd som kan bli aktuell kan jag tyvärr inte ge dig ett svar. Det är beroende av en samlad bedömning. Men eftersom X aldrig tidigare begått något brott, och det föreligger vissa förmildrande omständigheter, torde straffet stanna vid böter eller en villkorlig dom.


Jag hoppas att du iallafall har fått viss vägledning om hur X gärning kan bedömas.


Vänlig hälsning,

John Eriksson NätterlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo