Straffvärde för narkotika

2019-01-22 i Påföljder
FRÅGA
Vad får man för straff för 400 gram hasch, samt 0,7 gram kokain?
SVAR

Hej!

Tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över det potentiella straffet för narkotikabrott.

Detta besvaras genom att titta på 29-30 kap i brb.

Det är svårt att besvara utan exakta omständigheter. Men gällande narkotika finns många statistiska riktlinjer som fungerar som underlag vid en bedömning.

Presumtionen för narkotikabrott av normalgraden ligger över 50 gram och för grovt ca 2500 gram cannabis, 1§ NSL.

Vid påföljdsbedömningen kommer har rätten ett val mellan fängelse eller villkorlig dom/ skyddstillsyn.

I ditt fall så, på underlag av praxis, ligger straffvärdet för 400 g cannabis på 6 månader fängelse. Enligt 30:4 BRB, så föreligger det en presumtion mot fängelse. Ett sätt att bryta denna presumtion är att brottet har ett straffvärde på över 1 års fängelse.

I ditt fall där brottet understiger 1 år, så är villkorlig dom troligare.

Som sagt så är det svårt att besvara frågan utan mer omständigheter. Viktiga omständigheter som kan förändra läget vore om det är innehav i överlåtelsesyfte och om det är återfall av liknande brott.

Hoppas det besvarar din fråga

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1024)
2019-05-22 Kan man bli dömd för brott om man använder en bengalisk eld?
2019-05-21 Påföljd vid brott mot knivlagen för minderårig
2019-05-17 Måste jag betala en bot om det inte framgår var, när och hur jag ska betala?
2019-05-17 Gallringsregler för stöld, med påföljd villkorlig dom och dagsböter

Alla besvarade frågor (69302)