Straffvärde

2021-03-24 i Påföljder
FRÅGA
Hej! En vän till mig har gjort sig skyldig till våld mot tjänsteman och rättegång väntar den närmsta tiden. Det hela inträffade vid ett tillfälle då personen i fråga var kraftigt berusad och våld utdelades mot tjänstemannen. Personen i fråga lider av missbruk, är sedan tidigare dömd för brott av mindre karaktär och jag undrar därför hur du tror att straffet skulle kan kunna bli? Finns det möjlighet att dömas till behandling snarare än eventuellt fängelse? Vad tror du om chanserna att få ett lindrigare straff med hänsyn av hens bakgrund och behov av vård?
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken form av straff din vän i fråga kan komma att få. jag vill förbehålla mig rätten att min analys kan vara inkorrekt, då dessa avvägningar generellt sätt utförs av erfarna jurister med stor kunskap om ämnet. jag kommer använda mig av Brottsbalken (BrB) vid mitt svar.

Hur bedömer man straffet? - Vid bedömningen av straffvärdet inom straffskalan ska det som föreskrivs i 29:1 st 2 BrB beaktas och rekvisiten skada, kränkning och fara avser de objektiva omständigheterna vid brottet. Straffskärpningsregeln (29:1 st 2 mening 2) träffar bland annat brott där gärningen innefattat uppsåtligt allvarligare hot eller med sådant våld eller hot jämställbart handlande dvs. att utan sådant våld eller hot berövat någon friheten. Med sådant allvarligt angrepp som avses i bestämmelsen avses att straffvärdet ska motsvara fängelse i sex månader eller mer.

Återfinns förmildrande omständigheter i form av rekvisiten i 29:3 ska brottet ses som lägre värderat på straffskalan. Vid straffmätning ska man alltid se till återfall 26.3 BrB, ålder enligt 29:7 BrB och billighetsskälen i 29.5 BrB.

Behov av vård - Man ska alltid först avgöra om personen i fråga är möjlig att hänvisa till rättspsykiatrisk vård eller vård av unga (31:2–31:3 samt kap 32 BrB). Är detta inte möjligt kollar man om fängelse ska utdömas eller ej.

Fängelse eller ej - Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till en annan påföljd än fängelse. Rätten får döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen av om det finns sådana skäl ska rätten beakta

1. om brottet har ett högt straffvärde,

2. om den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård,

3. om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus eller på något annat liknande sätt, samt

4. omständigheterna i övrigt.

Sammanfattning - Man ska då som sagt avgöra straffets värde genom att se till den situation som har uppstått och vad för agerande som din vän har utövat när brottet begicks. Det mest relevanta är i det här scenariot behovet av vård. I och med att du anger att personen i fråga har missbruksproblem m.m. så finns det mycket som talar för att vård kommer utdömas som straff. Fängelse bör inte vara aktuell i denna situation då våld mot tjänsteman är böter eller fängelse upp till 2 år. Böter går att kombinera med vård.

Presumtionen mot fängelse bör inte brytas då brottet inte har ett högt straffvärde generellt sätt. Det finns inte många omständigheter, som du återger, som talar för att straffet ska vara nära det högre straffvärdet (2 års fängelse). Det lägre straffvärdet, böter, bör alltså vara straffvärdet för handlingen. Psykiatrisk vård kan jag inte uttala mig om, men detta bör kanske föreligga med tanke på missbruksproblem. Din vän har orsakat sin egen berusning vilket kan påverka bedömningen negativt. Men övriga omständigheter talar inte för att fängelse bör utges. Fängelse bör därför inte kunna utdömas, varav om vård inte är aktuell, så återstår endast villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Hoppas att var svar på din fråga

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96436)