FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder13/06/2021

Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen

Hej, jag undrar hur jag ska tolka påföljden för detta brott:

"Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år"

Om brottet är grovt, kan straffet fortfarande bli böter då? Är fängelsestraffet lägst 6månader och högst 4år om brottet är grovt? I t.ex. bestämmelsen om mord framgår det "lägst 10 högst 18år".

En till fråga jag har är hur man kan anta om påföljden kommer bli böter? Räcker det att påföljden böter står i bestämmelsen för att man ska kunna anta det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffskalan för vållande till kroppsskada eller sjukdom

Straffet för den som döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom är böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap. 8 § första stycket BrB). Fängelse på viss tid får inte understiga fjorton dagar (26 kap. 1 § andra stycket BrB). Straffet blir alltså böter eller fängelse i lägst fjorton dagar och högst sex månader.

Om brottet är grovt blir straffet fängelse i högst fyra år (3 kap. 8 § andra stycket BrB). Fängelse på viss tid får inte understiga fjorton dagar (26 kap. 1 § andra stycket BrB). Därmed blir straffet fängelse i lägst fjorton dagar och högst fyra år. Böter finns inte med i straffskalan för vållande till kroppsskada eller sjukdom om brottet är grovt.

Kan man anta att påföljden blir böter?

Domstolen ska bestämma straffet inom den tillämpliga straffskalan med hänsyn till brottets straffvärde (29 kap. 1 § BrB). Straffet varierar därför från fall till fall. Det finns bl.a. försvårande och förmildrande omständigheter som påverkar straffvärdet (29 kap. 2–3 §§ BrB). Vid val av påföljd råder det en presumtion mot fängelse. Däremot kan presumtionen brytas. Som skäl för fängelse får rätten beakta brottslighetens straffvärde, brottslighetens art och att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott (30 kap. 4 § BrB). Även om utgångspunkten är att fängelse inte ska utdömas finns det ibland skäl för fängelse. Det är därför inte möjligt att anta att straffet blir böter om det finns med i straffskalan när även fängelse finns med.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”