Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen

2021-06-13 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag undrar hur jag ska tolka påföljden för detta brott: "Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader.Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år" Om brottet är grovt, kan straffet fortfarande bli böter då? Är fängelsestraffet lägst 6månader och högst 4år om brottet är grovt? I t.ex. bestämmelsen om mord framgår det "lägst 10 högst 18år". En till fråga jag har är hur man kan anta om påföljden kommer bli böter? Räcker det att påföljden böter står i bestämmelsen för att man ska kunna anta det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffskalan för vållande till kroppsskada eller sjukdom

Straffet för den som döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom är böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap. 8 § första stycket BrB). Fängelse på viss tid får inte understiga fjorton dagar (26 kap. 1 § andra stycket BrB). Straffet blir alltså böter eller fängelse i lägst fjorton dagar och högst sex månader.

Om brottet är grovt blir straffet fängelse i högst fyra år (3 kap. 8 § andra stycket BrB). Fängelse på viss tid får inte understiga fjorton dagar (26 kap. 1 § andra stycket BrB). Därmed blir straffet fängelse i lägst fjorton dagar och högst fyra år. Böter finns inte med i straffskalan för vållande till kroppsskada eller sjukdom om brottet är grovt.

Kan man anta att påföljden blir böter?

Domstolen ska bestämma straffet inom den tillämpliga straffskalan med hänsyn till brottets straffvärde (29 kap. 1 § BrB). Straffet varierar därför från fall till fall. Det finns bl.a. försvårande och förmildrande omständigheter som påverkar straffvärdet (29 kap. 2–3 §§ BrB). Vid val av påföljd råder det en presumtion mot fängelse. Däremot kan presumtionen brytas. Som skäl för fängelse får rätten beakta brottslighetens straffvärde, brottslighetens art och att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott (30 kap. 4 § BrB). Även om utgångspunkten är att fängelse inte ska utdömas finns det ibland skäl för fängelse. Det är därför inte möjligt att anta att straffet blir böter om det finns med i straffskalan när även fängelse finns med.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1549)
2021-07-23 Straffet för olovlig körning vid återfall
2021-07-22 Hur lång tid måste gå mellan brotten för att det inte kan bli aktuellt med straffskärpning på grund av återfall?
2021-07-22 Vad är det längsta straffet för en 15-åring?
2021-07-21 Vad är mängdrabatt vid straff?

Alla besvarade frågor (94160)