FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/01/2018

Straffskalan för snatteri och misshandel

Hej jag är i dålig hälsa och fick skyddstillsyn med övervakare i totalt 3 år istället för att få sitta i fängelse. Jag snattade i en affär & slog till butiksanställd när de konfronterar mig.Vad är straffskalan av fängelse om mitt hälsotillstånd inte varit så illa ?? Mvh Fredrik

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Straffskalan för snatteri

I lagen betecknas snatteri som ringa stöld, om det med hänsyn till det tillgripas värde och övriga omständigheter vid är att anse som ringa. Straffskalan för snatteri ligger som lägst på dagsböter och som högst på fängelse i 6 månader (BrB 8:2).

Straffskalan för misshandel

Eftersom jag inte vet alla omständigheter när du slog till en butiksanställd så kan jag inte uttala mig om vilken grad av misshandel det rörde sig om i ditt fall. Som en tumregel gäller att om misshandeln är ringa om offret inte behövde uppsöka sjukhus.

Om misshandeln i ditt fall varit av normalgraden är straffskalan som lägst på 14 dagars fängelse och som högst 2 års fängelse. Om misshandeln varit av ringa grad, är straffskalan som lägst dagsböter och som högst fängelse i 6 månader (BrB 3:5). Om misshandeln varit grov, ligger straffskalan mellan fängelse i ett år och 6 månader till fängelse i högst 6 år (BrB 3:6).

Övriga omständigheter som påverkar utdömande av påföljd

När domstolen beslutar vilken påföljd som ska följa på de begångna brotten tar de hänsyn till vissa omständigheter. Sådana omständigheter är om personen i fråga tidigare begått brott och av vilken art och grad dessa varit. Vidare tar domstolen hänsyn till om det föreligger några försvårande respektive förmildrande omständigheter samt övriga personliga förhållanden (BrB 29:1-29:5).

Hur högt straffet skulle blivit för dig om du inte haft dålig hälsa kan jag tyvärr inte svara på då jag inte har alla omständigheter framför mig. Men jag hoppas att du i alla fall fått en överblick över straffskalan för snatteri och misshandel.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo