Straffskalan för övergrepp i rättssak

2019-08-23 i Påföljder
FRÅGA
Har straffskalan höjts för övergrepp i rättssak?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Övergrepp i rättssak hittar vi i 17 kap. 10 § Brottsbalken (BrB).

Den senaste höjningen av straffskalan för övergrepp i rättssak skedde år 2002. Då höjdes straffskalorna för att anpassas till straffskalan för mened. Detta innebar att straffet för grovt brott höjdes till fängelse i lägst två och högst åtta år, att böter utgick ur straffskalan för normalgraden av brottet och att maximistraffet för normalgraden höjdes till fängelse i fyra år samt att en särskild straffskala, böter eller fängelse i högst sex månader infördes för ringa fall.

År 2006 infördes kvalifikationsgrunder i tredje stycket av paragrafen. Det är alltså grunder som ska beaktas av domstolen för att bedöma om brottet är grovt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81794)