Straffskalan för övergrepp i rättssak

2019-08-23 i Påföljder
FRÅGA
Har straffskalan höjts för övergrepp i rättssak?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Övergrepp i rättssak hittar vi i 17 kap. 10 § Brottsbalken (BrB).

Den senaste höjningen av straffskalan för övergrepp i rättssak skedde år 2002. Då höjdes straffskalorna för att anpassas till straffskalan för mened. Detta innebar att straffet för grovt brott höjdes till fängelse i lägst två och högst åtta år, att böter utgick ur straffskalan för normalgraden av brottet och att maximistraffet för normalgraden höjdes till fängelse i fyra år samt att en särskild straffskala, böter eller fängelse i högst sex månader infördes för ringa fall.

År 2006 infördes kvalifikationsgrunder i tredje stycket av paragrafen. Det är alltså grunder som ska beaktas av domstolen för att bedöma om brottet är grovt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 023 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-24 01:44
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1085)
2019-09-20 Kan man få straffrabatt om man medverkar till lösning av en utredning man själv är iblandad i?
2019-09-19 Kan man få rättspsykiatrisk vård istället för villkorlig dom?
2019-09-19 Visas hänsyn till att den misstänkte har barn vid påföljdsbestämningen
2019-09-19 Brott som inte kan leda till fängelse

Alla besvarade frågor (72982)