Straffskalan för koppleri

2016-04-27 i Påföljder
FRÅGA
Straffskala Koppleri
SVAR

Hej!

Koppleri innebär att en främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Det kan även anses vara koppleri om någon helt eller delvis upplåter en lägenhet med vetskap om att den används för detta ändamål, 6 kap. 12 § Brottsbalken (här). Med sexuell förbindelse menas främst samlag men även annat sexuellt umgänge.

För att besvara din fråga så kan nämnas att straffet för koppleri är högst fyra år. Om brottet bedöms som grovt är straffskalan lägst två och högst åtta år. För att brottet ska bedömas som grovt ska det rör sig om en verksamhet i större omfattning, inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan eller medfört betydande vinning.

Hör gärna av dig om det är något annat du undrar över.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1314)
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld
2020-09-20 Vilket straff kan man få som ungdom för narkotikabrott och vapenbrott?

Alla besvarade frågor (84250)