FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/10/2022

Straffskalan för bedrägeri respektive inbrott

Hej. Om man aldrig är dömd och man skulle ha blivit hotad så de uppgår till bedrägeri och inbrott vad kan man då bli dömd för? Har både sambo och två småbarn och ska påbörja nytt arbete.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad påföljden inbrott och bedrägeri är för en person som inte tidigare är dömd. Eftersom jag inte fått någon info om situationen i sin helhet och vad som faktiskt skett är det inte möjligt att ge någon mer detaljerad bedömning av fallet i fråga. Däremot redogör jag i mitt svar för straffskalan för de nämnda brotten.

Bedrägeri regleras i brottsbalkens (BrB) nionde kapitel. Bedrägeri av normalgraden har påföljden fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Är brottet att anse som ringa är det fråga om ringa bedrägeri, vilket ger böter eller fängelse i högst 6 månader (9 kap. 2 § BrB). Grovt bedrägeri ger fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § BrB). Inbrott å sin sida har straffet fängelse i minst ett år och högst sex år (8 kap. 4a § BrB). 

Försvårande respektive förmildrande omständigheter som påverkar straffvärdesbedömningen och alltså inom vilken del av respektive straffskala påföljden slutligen hamnar på, finner du på 29 kap. 2–3§ BrB. 

Allmänt kan sägas att det faktum att man är ostraffad spelar en roll i bedömningen, men det jag kan inte säga hur mycket en sådan bedömning påverkar påföljden i detta fall eftersom det är flera omständigheter som tas i beaktan. 

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Anton BlomqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”