Straffskala vid grovt rån och mordbrand samt förmildrande och försvårande omständigheter

2016-12-05 i Påföljder
FRÅGA
Hejsan. Jag och en kompis sitter och bearbetar att hennes kille sitter misstänkt för grovt rån och mordbrand. Om han nu skulle bli dömd för detta, går det att uppskatta längden på straffet?
SVAR

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Det är ytterst svårt att uppskatta längden på ett straff och ännu svårare blir det när man inte vet omständigheterna i det enskilda fallet. Det jag med säkerhet vet, är de olika straffskalorna för respektive brott, vilket framgår direkt av lagen. När det kommer till grovt rån så är straffskalan fängelse i lägst fyra och högst tio år. För mordbrand är straffskalan fängelse i lägst två och högst åtta år.

Vid en straffmätning finns det både förmildrande och försvårande omständigheter som påverkar vilket slutligt straff som kan komma att dömas ut. Jag kan lista några utav dessa här nedan så att ni kan få en inblick i hur bedömningen görs.

Det som försvårar straffvärdet är om den tilltalade:

1. Avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått.
2. Visat stor hänsynslöshet.
3. Utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig.
4. Utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat särskilt förtroende.
5. Förmått någon annan att medverka till brottet
6. Haft som motiv att kränka en person på ett diskriminerande sätt.
7. Begått brottet för att kränka ett barns trygghet.

Vad som beaktas i en förmildrande riktning är om:

1. Brottet föranleddes av någon annans uppenbart kränkande beteende.
2. Den tilltalade har en allvarlig psykisk störning/nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd.
3. Handlandet står i samband med bristande erfarenhet, utveckling eller omdömesförmåga.
4. Brottet begåtts på grund av stark mänsklig medkänsla.

Vad som ytterligare kan lindra straffet är om den tilltalade:

1. Drabbats av en allvarlig kroppsskada.
2. Sökt förebygga/avhjälpa/begränsa skadliga verkningar av brottet.
3. Frivilligt angett sig.
4. Förorsakas men genom att riskera utvisning.
5. Till följd av brottet drabbats/antagligen kommer drabbas av avskedande eller uppsägning från anställning eller annars få synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning.
6. Till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av det utmätta straffvärdet.
7. Om det förflutit lång tid sedan brottet begicks.
8. Någon annan omständighet föreligger som påkallar att denne bör få ett lägre straff än vad straffvärdet motiverar.

Även om ni inte har fått någon mer konkret uppskattad längd på straffet så hoppas jag att ni har fått lite mer klarhet i frågan. Vid ytterligare frågor eller funderingar är ni välkomna tillbaka till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1430)
2021-01-27 Kan nedlagd förundersökning tas upp igen? Vad kan påföljden bli för bidragsbrott?
2021-01-25 Avräknas häktningstiden från ett fängelsestraff?
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja

Alla besvarade frågor (88531)