FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/10/2016

Straffskala vid flera brott?

Hej! Enligt läroboken "rättskunskap och privatjuridik" är den högsta straffsatsen för våldtäkt sex år och sexuellt tvång två år (exempel). Min fråga är då om man kan sätta ihop två olika straffsatser inom "samma brott" (sexualbrott t.ex.) och utöka (i det här fallet) till åtta år? Samma fråga gentemot andra brott. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det är riktigt att det högsta straffet för våldtäkt är sex år och för sexuellt tvång två år. Detta gäller när den tilltalade endast ska dömas för ett brott. Om vi däremot säger att en domstol finner att en person gjort sig skyldig till våldtäkt såväl som sexuellt tvång och ska dömas för båda brotten gör man på ett annorlunda sätt för att bestämma straffskala. Man lägger alltså inte bara ihop dem så att maximistraffet blir åtta år, utan man kan säga att man konstruerar en ny straffskala enligt följande. Den centrala bestämmelsen i sådana här fall är Brottsbalken 26 kap. 2 §.

Minimum på straffskalan blir densamma som minimum för det grövsta enskilda brottet. I ditt exempel blir det fängelse i två år, då det är minimistraffet för våldtäkt. Maximum på straffskalan får inte överstiga det sammanlagda maximum för de enskilda brotten (dvs åtta års fängelse) och inte heller överstiga det svåraste straffet med mer än två år, då det svåraste straffet här är sex års fängelse. Denna regel ger samma resultat och straffskalan för de två brotten blir följaktligen mellan två års fängelse och åtta års fängelse (nu blev det ändå åtta års fängelse i just det här fallet, men man kan inte utgå från att det ska stämma för andra brott).

Processen med att sedan avgöra var någonstans inom straffskalan som straffet i det enskilda fallet ska anses ligga kallas för straffmätning, och hänsyn tas bland annat till hur allvarligt brottet framstår jämfört med andra brott av samma typ (är det fråga om en stöld handlar det exempelvis dels om vad det tillgripa godset är värt och hur det har tillgripits). Om detta är det alltså väldigt svårt att säga någonting generellt, utan man tar hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Du kan slänga ett öga på 29 kap. Brottsbalken, och främst 2-5 §§ om du vill få en bild av hur domstolarna gör sin bedömning.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”