Straffskala för bokföringsbrott

2016-12-19 i Påföljder
FRÅGA
Jag ska snart upp i rättegång för bokföringsbrott men har aldrig varit i närheten av brottslighet tidigare och kommer nog aldrig vara i närheten av det igen, ett stort fel allting från början till slut, har idag återgått till min tidigare karriär som enhetschef inom kommunal förvaltning och lever familjeliv med mina små barn. Vad är det värsta som jag kan vänta mig straffmässigt? Drömmer mardrömmar om att behöva tillbringa tid från mina barn :(
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag beklaga det som hänt.

Angående din fråga är det så att den ordinarie straffskalan för bokföringsbrottet, såsom det är formulerat i 11 kap. 5 § brottsbalken, beroende på vilken grad domstolen anser att brottet har.

Är brottet ringa (dvs. att den påverkan på bokföringen det du gjort har är liten) tilldöms du böter eller fängelse i högst sex månader.

Är det ett brott av normalgraden, är det istället fängelse i högst två år.

Är det ett grovt bokföringsbrott, är det fängelse i minst sex månader och högst sex år. För att avgöra om brottet är grovt tar domstolen hänsyn till viket belopp det rör sig om, om den brottsliga handlingen varit farlig i sig själv, om du använt en falsk urkund för att genomföra brottet eller om du haft det som genomförande till ett annat brott.

När det står ”fängelse i högst XX” men inget minimiantal gäller så kallat fängelseminimum på 14 dagar. Det minsta du kan dömas till är därför böter eller fängelse i 14 dagar, varpå det högsta, om brottet är grovt, är sex år.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1384)
2020-11-30 Falsk tillvitelse i socialtjänsten
2020-11-30 Frågor om belastningsregistret
2020-11-30 Hur länge sitter man i fängelse?
2020-11-30 Vilken påföljd blir aktuell för grovt bedrägeri?

Alla besvarade frågor (86844)