Straffrabattens bakgrund och tillämpning

2018-09-23 i Påföljder
FRÅGA
hej, jag undrar hur och när lagstiftningen kring straffrabatt uppkom. Jag undrar även vart bestämmelserna kring själva rabatten finns att hitta precist. Har läst ett svar från er där ni anger hur mycket procent en viss ålder kan få av sitt brott, en jag kan inte hitta det stadgat i lagboken, kan ni hjälpa mig?
SVAR

He!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du menar straffrabatten som finns för ungdomar under 21 års ålder. Den finns stadgad i 29 kap. 7 § Brottsbalken. Däremot finns det inga specifika riktlinjer för hur rabatten ska tillämpas i varken lagtexten eller förarbetena. Istället tas härledning ur praxis och då bland annat NJA 2000 s. 421.

Därigenom får man fram följande tabell:

1/5 av strafflängden - 15 år

1/4 av strafflängden - 16 år

1/3 av strafflängden - 17 år

1/2 av strafflängden - 18 år

2/3 av strafflängden - 19 år

3/4 av strafflängden - 20 år.

Det finns alltså ingen rättskälla som har ett precist svar på hur straffrabatten ska tillämpas. En utgångspunkt är däremot ovannämnda tabell. Dock måste man ta hänsyn till andra omständigheter än bara ålder, därför utgör inte tabellen några fasta procentsatser.

När bestämmelsen om straffrabatt uppkom är något svårt att hitta, bestämmelsen verkar dock ha trätt i kraft först 1965. Ungdomsrabatten som den är utformad i nuvarande brottsbalk har sin grund i ett förarbete från 2008, (Prop. 2008/09:118).

Ungdomsrabatten infördes eftersom man ansågs behöva visa större tolerans mot ungdomar som begår brott och att de åtgärder som vidtas mot vuxna kan anses vara direkt skadliga eller olämpliga om de används mot unga. Den grundar sig också i att unga anses ha en mindre utvecklad ansvarsförmåga.

Med vänlig hälsning,

Nelly Corneteg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1058)
2019-08-19 Vad menas med påföljd i frihet?
2019-08-18 Vilket straff kan bli aktuellt vid sexköp?
2019-08-18 När registreras ett brott i belastningsregistret?
2019-08-13 Kommer straffrabatten för unga slopas?

Alla besvarade frågor (72152)