Straffrabatt

2017-12-14 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Det diskuteras nu av politiker om den så kallade "straffrabatten" och om huruvida den ska vara kvar eller ej. Hur är historian bakom staffrabaten? När uppkom den osv och varför?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att det är straffrabatten för unga som du menar när du skriver "straffrabatten".

Denna ungdomsrabatt utgår från bestämmelsen i 29 kap 7§ Brottsbalken som stadgar att om någon har begått brott före 21 års ålder, så skall hans eller hennes ungdom särskilt beaktas vid straffmätningen. Här är det åldern vid brottet som är avgörande.

Bestämmelsen grundar i ett allmänt handlingsmönster att man ska, om möjligt, hålla ungdomar utanför fängelserna, och om fängelse inte kan undvikas ska vistelsen där vara kortvarig. Detta beror i sig på att man ska visa en större tolerans mot ungdomar som begår brott jämfört med vuxna som gör detsamma. Bestämmelsen kom i samband med resten av Brottsbalken men det ges i förarbetena till balken inga specifika riktlinjer för hur ungdomsrabatten ska tillämpas. Dock stadgas enligt praxis att ungdomsrabatten ser ut som följer:

En 15-årig gärningsman ska tilldelas 1/5 av strafflängden för det brott han blivit dömd. En 16-årig gärningsman ska tilldelas 1/4 av strafflängden för det brott han blivit dömd. En 17-årig gärningsman ska tilldelas 1/3 av strafflängden för det brott han blivit dömd. En 18-årig gärningsman ska tilldelas 1/2 av strafflängden för det brott han blivit dömd. En 19-årig gärningsman ska tilldelas 2/3 av strafflängden för det brott han blivit dömd. En 20-årig gärningsman ska tilldelas 3/4 av strafflängden för det brott han blivit dömd. Det bör dock beaktas att detta inte utgör några fast procentsatser då strafflängden fortfarande kan variera från fall till fall. Enligt Högsta domstolen är det inte enbart åldern som är avgörande för hur stor straffnedsättning som ska ske utan även andra omständigheter, straffets längd samt brottets art är också omständigheter som är av betydelse.

Jag hoppas att jag upplyst dig om rättsläget. Tveka inte att höra av dig till oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Simon Gille-Johnson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1611)
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?
2021-11-28 Möjligheten att omvandla fängelsestraff till fotboja
2021-11-28 Påföljdsbestämning för ny brottslighet tätt inpå tidigare (likartad) brottslighet
2021-11-28 Böter eller fängelse vid narkotikabrott och rattfylleri

Alla besvarade frågor (97478)