Strafföreläggande vid snatteri

2016-07-28 i Påföljder
FRÅGA
Om man blivit tagen för snatteri/ stöd av matvaror( vet inte hur det kommer att klassas) Värde var ca 250:-. Erkände för polisen och de pratade nåt om strafföreläggande. Vad betyder detta? Får man dagsböter? Personen har i princip ingen riktig inkomst då hen vårdar sitt svårt sjuka barn. Har ca 4000 efter skatt i vårdbidrag + bostadsbidrag? underhåll och hen är försörjningspliktig till 1 barn. Inkomster täcker knappt hyra, fasta kostnader, mediciner och mat. Är helt "ren" tidigare och har aldrig begått något slags brott. Vad brukar bli påföljden när man gjort nåt sådant?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stöld av matvaror i en butik, till det värde du uppger, anses vara ringa, NJA 2009 s. 586. Brottsrubriceringen bör därför bli snatteri, 8 kap. 2 § brottsbalken (BrB) (här)

Åklagaren kan besluta att utfärda ett strafföreläggande för brott där påföljden inte kan bli annan än böter eller villkorlig dom, 48 kap. 4 § 1-2 st. rättegångsbalken (RB) (här). Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret, men åklagaren väcker inte åtal och det hålls därför inte heller någon rättegång.

Den som får ett strafföreläggande har en viss tid på sig att godkänna eller bestrida föreläggandet. Strafföreläggande godkänns genom att personen svarar på föreläggandet och erkänner gärningen och godtar straffet som anges i föreläggandet, 48 kap. 9 § RB (här). Man kan också godkänna föreläggandet genom att betala in beloppet som är angivet på det bifogade inbetalningskortet, 48 kap. 11 § RB (här). Om föreläggandet bestrids kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätt.

Påföljden kan bestå av penningböter, dagsböter eller villkorlig dom. Penningböter bestäms, utan att hänsyn tas till personens inkomst, till ett belopp mellan 200 kr och 4000 kr, 25 kap. 3 § BrB (här). Antalet dagsböter bestäms utifrån hur allvarligt brottet är och kan till antalet vara minst 30 och högst 150, 25 kap. 2 § 1 st. BrB (här). Dagsböternas storlek bestäms utifrån personens inkomst, förmögenhet och försörjningsskyldighet och kan variera mellan 50 kr och 1000 kr, 25 kap. 2 § 2 st. BrB (här). Villkorlig dom eller villkorlig dom förenad med böter får föreläggas genom strafföreläggande om det är uppenbart att domstolen skulle döma till sådan påföljd, 48 kap. 4 § 2 st. RB (här).

Du kan läsa mera om strafföreläggande på åklagarmyndighetens hemsida, https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/aklagarens-roll1/atalsbeslutet/strafforelaggande/

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1532)
2021-06-16 Kan en arbetsgivare begära utdrag ur misstankeregistret?
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?

Alla besvarade frågor (93196)