FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/02/2022

straffet för rattfylleri och ringa narkotikabrott

Hej!

Jag vart tagen av polisen hösten 2018 för jag körde bil med THC i kroppen, och hade 0.2 g i bilen. Blev dagsböter samt indraget körkort och piss i 6 månader.

Nu hände det igen, februari 2022 blev jag tagen med THC i kroppen när jag körde bil, samt de hitta 2 g hasch samt en bong o en våg hemma under husrannsakan.

Jag undrar vad ni tror mitt straff kommer bli, jag är rädd för att det kan bli fängelse.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du ha blivit tagen av polisen med narkotika i kroppen när du körde bil, samt för innehav av 2g hasch, och du undrar nu vad straffet kommer blir.

Ringa narkotikabrott och rattfylleri

Jag tolkar det som att brotten du är misstänkt för, är rattfylleri, och två fall av ringa narkotikabrott, ett så som bruk, ett så som innehav. Rattfylleri rubriceras vanligen som normalgradigt vid drograttfylla, om framförandet inte varit en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller om du varit avsevärt påverkad av drogerna (4-4a§ trafikbrottslagen). Om gärningen stannar på normalgradig, är straffet böter eller fängelse högst sex månader, men om det istället blir grovt, är det fängelse högst två år.

Eget bruk av narkotika bedöms uteslutande så som ringa brott. Innehav av 2g hasch bedöms också så som ringa brott. Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen).

Straffet?

Straffet påverkas i ditt fall huvudsakligen på huruvida rattfylleriet är att bedömas som grovt eller normalgradigt. Om du har framfört fordonet på ett sätt som utgjort påtaglig fara, alltså att du varit nära att förorsaka en livsfarlig olycka, eller du har varit väsentligt påverkad, så kan brottet rubriceras som grovt, och då finns en väldigt stark presumtion för fängelse. Utan att veta hur du kört, är min erfarenhet dock att det ska mycket till för att rubricera drograttfyllor som grova brott. Men om så är fallet, kommer påföljden i stort endast påverkas av det grova rattfylleriet. Det finns visst utrymme att frångå fängelsestraffet, om det finns skäl att ge exempelvis en skyddstillsyn istället (30 kap. 9§ 2st brottsbalken), om du kanske kan vara hjälp av samtals eller behandlingsterapi på grund av missbruk eller liknande. Då kan man undgå fängelse, annars har grovt rattfylleri en stark presumtion för fängelse.

Låt säga att brottet inte utgör ett grovt brott, utan endast ett normalgradigt. Det i kombination med ett ringa narkotikabrott i form av eget bruk, brukar ge dagsböter, och vanligen omkring 50 st, multiplicerat med en summa som baseras på dina ekonomiska förhållanden. Det andra ringa narkotikabrottet innebär vanligen 30 dagsböter, men i kombination med andra brott torde det bli något mindre. Det finns dock en rättspraxis som säger att om man är påverkad av samma substans som innehavet innebär, och det kan antas att det du brukat kommer från samma parti som ditt innehav, så ska man inte dömas för både innehav och bruk, utan endast för innehavet. Det finns alltså då utrymme för att endast döma för ett ringa narkotikabrott istället för två.

Sammanfattningsvis kommer du sannolikt inte få fängelse om du döms för rattfylleri av normalgraden, och ringa narkotikabrott, oavsett om du döms för ett eller två fall av ringa narkotikabrott. Dessa fall leder nästan uteslutande till dagsböter. Att du tidigare är dömd torde inte påverka detta. Om rattfylleriet dock rubriceras som grovt, finns det påtaglig risk för fängelse, om man inte argumenterar för att man behöver hjälp med sitt missbruk exempelvis och istället kan få en skyddstillsyn.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”