FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder23/07/2021

Straffet för olovlig körning vid återfall

Hej.

Jag dömdes iår för olovlig körning på mc och fick dags böter, jag fick endast en varning från Trafikverket. Senare under samma år blev jag tagen för fortkörning med bil 145 på en 100 väg, och fick böter samt indraget kort och spärrtid på 3 månader. Under spärrtiden blev jag tagen för olovlig körning på mc.

Kommer jag få fängelse? Kan jag få böter istället för fängelse?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straff för olovlig körning

För att få köra en motorcykel krävs gällande körkort för fordonet (2 kap. 1 § körkortslagen). Den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra ett sådant fordon döms för olovlig körning till böter. Utgångspunkten är därför att straffet blir böter vid olovlig körning. Om gärningsmannen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller om det i annat fall är att anse som grovt, får dömas till fängelse i högst sex månader (3 § första stycket trafikbrottslagen).

Är brottet grovt?

I ett rättsfall (RH 2001:34) återkallades en förares körkort på grund av en hastighetsöverträdelse och spärrtiden bestämdes till två månader. Därefter blev föraren åtalad för olovlig körning efter att ha kört med en hastighet av 116 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet där varit 70 km/tim. I målet skulle domstolen avgöra om den olovliga körningen skulle bedömas som ett grovt brott eller brott av normalgraden. Domstolen konstaterade att brottet inte skulle bedömas som grovt eftersom föraren uppfyllde förutsättningarna för att efter ansökan få ett nytt körkort och att han vid körningen skulle ha innehaft ett nytt körkort, om han i tid hade ansökt om det. Ditt fall skiljer sig dock från detta eftersom den olovliga körningen begicks innan spärrtiden hade löpt ut. Dessutom framgår det av lag att den omständigheten att en förare tidigare har innehaft körkort som blivit återkallat kan utgöra skäl för att bedöma en olovlig körning som grovt brott (3 § första stycket trafikbrottslagen). Dessutom räcker det oftast med två olovliga körningar för att det andra brottet ska bedömas som grovt, vilket skett i detta fall. Det ska dock understrykas att en bedömning om brottet är grovt eller inte ska avgöras med hänsyn till samtliga omständigheter vid brottet. Enbart den omständigheten att ett körkort omhändertagits behöver nödvändigtvis inte innebära att brottet är grovt. En bedömning måste göras i det enskilda fallet av domstolen (NJA 1999 s. 380).

Straffet när brottet är grovt

I trafikbrottslagen framgår det endast att domstolen får (inte ska) döma till fängelse i högst sex månader om brottet är grovt. Straffminimum för grov olovlig körning är allmänna bötesminimum. Däremot leder brott som bedöms som grovt regelmässigt till ett förhöjt bötesstraff. Högsta domstolen har uttalat att tingsrätten och hovrätten i regel inte ska sätta straffet under 50 dagsböter vid olovlig körning som är grov (NJA 1999 s. 380). För olovlig körning som är grov blir påföljden vid andra tillfället vanligtvis runt 70 dagsböter. Min bedömning är därför att du inte kommer att få fängelse, utan ett förhöjt bötesstraff. En bedömning får dock göras i det enskilda fallet av domstolen.

Ytterligare rådgivning

Om något behöver förtydligas är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”