Straffbestämmelse för ringa misshandel

2021-04-29 i Påföljder
FRÅGA
Jag kom i dispyt med en kvinna under hundpromenad. Hon sparkade min hund i sidan varpå jag tog tag i hennes arm. Kvinnan blev helt hysterisk. Ringde polis, som kom och det har gjorts en förundersökning som jag fick igår och som skall skickas till åklagare. Kvinnan hävdar ett litet blåmärke på armen, som verifierats med foto - mycket oklart om detta kan relateras till det inträffade. Min hustru är enda vittne till det inträffade och verifierar mina uppgifter.Jag har gjort en motanmälan för djurplågeri eftersom kvinnan med berått mod och mycket provocerande sparkat min valp 2 ggr.Hur som helst förundersökningen landar i att jag anses skäligen misstänkt för ringa misshandel. Funderar på att anlita egen advokat.Vad kan detta resultera i? Avskrivning? Åtal och huvudförhandling? Vad kan påföljden bli i värsta fall? Jag är 74 år och helt ostraffad.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kommer dela upp mitt svar i två delar, den första berör vad som jag anser är den troligaste rättsföljden och den andra berör den värsta rättsföljden.

Del 1

När man bestämmer en rättsföljd inom brottmål, så görs det genom fyra steg; straffskala, straffvärdering, straffmätning och slutligen påföljdsbestämning.

Straffskala:

Brottet ringa misshandel har en straffskala från böter till 6 månaders fängelse, se 3. Kap 5 § brottsbalk (hädanefter BrB).

Straffvärdering:

Här tittar rättstillämparen på försvårande och förmildrande omständigheter kopplade både till gärningen och till gärningsmannen. Bedömningen görs utifrån bestämmelserna 29 kap. 1-3 §§ BrB. I ert fall kan jag inte finna något som skulle tyda på några självklara försvårande omständigheter men däremot finns det utrymme för förmildrande omständigheter. Här kan exempelvis nämnas att din gärning inte var oprovocerad utan att ert handlande tydligt kan hänföras till att kvinnan sparkade på er hund, se exempelvis 29 kap. 3 § st 1 punkt 1 och 5 BrB.

Straffmätning:

Vid straffmätningen tittar man bland annat på om gärningsmannen tidigare är dömd för brott, se 29 kap. 4 § BrB. Detta är dock inte aktuellt i och med att ni är ostraffad.

Enligt 29 kap. 5 § BrB finns det dock flera omständigheter som kan beaktas och tala för ett lindrigare straff. Här kan exempelvis nämnas din ålder och att fängelse inte vore en lämplig rättsföljd. Här tillräknas också hur behjälplig man som gärningsman varit i utredningen. Slutligen, finns det också möjligheter att titta på omständigheter som inte har beaktats i de tidigare stegen.

Påföljdsbestämning:

Det sista steget i bedömningen tar avstamp i 30:e kapitlet i BrB. Här sammanställer man bedömningen utifrån tidigare steg. Med hänsyn till att det inte finns något som tyder på ni kommer fortsätta begå liknande brott så kan det komma att troligtvis landa i en villkorlig dom eventuellt förenad med böter enligt 30 kap. 7-8 §§ BrB. Detta förutsatt att det tas till rätten.

Del 2

Straffskalan för ringa misshandel enligt 3. Kap 5 § BrB är som sagt från böter till fängelse i sex månader. Det får dock med tanke på ovanstående och med stöd av 30. Kap 4 § BrB (rätten beaktar särskilt omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse) anses osannolikt att detta skulle bli rättsföljden.

Jag hoppas att ni känner att er fråga har besvarats och att er hund har återhämtat sig. Stort lycka till!

Harald Myrenfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1586)
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?

Alla besvarade frågor (96521)