FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/10/2020

Straffbart för ena föräldern att ljuga om vem barnets andra biologiska förälder är?

Hej! Min kompis misstänker att hon ljuger om vem hons riktiga pappa är (Biologiska) , är det brottsligt av henne och vilket straff kan hon få ? Samt hur kan man göra för ta reda på vem som är biologiska pappan ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är i sig inte brottsligt att ljuga för sitt barn om vem barnets riktiga pappa är. Men det kan, i och med hur omständigheterna ser ut, ställa till det på olika sätt.

I en vårdnadstvist kan det vara straffbart att ljuga om det görs under ed eller under sanningsförsäkran. Ljuger man under ed döms man för mened, enligt 15 kap 1 § Brottsbalken. Ljuger man under sanningsförsäkran i en rättegång, döms man för osann partsutsaga enligt 15 kap 2 § Brottsbalken.

Det kan möjligtvis även falla in under 7 kap. 3 § FB som förvanskande av familjeställning. Lagrummet innebär att "om någon till folkbokföringen uppger en annan person än den riktige som förälder eller byter ut barn och falskeligen anger annat barn än det riktiga, och handlingarna därigenom berövar personen sin familjeställning dömes för detta brott". Det framgår dock att faderskapsmål är undantaget detta lagrum, och hänvisar till regleringarna i 15 kap. brottsbalken som jag nämnde tidigare.

Gällande att ta reda på vem den biologiska pappan är, har barn rätt att väcka talan om fastställande av faderskap - det förutsätter ju självklart att man vet/tror sig veta vem den biologiska pappan är. Den kan även väckas av socialnämnden eller vårdnadshavaren till barnet, 3 kap. 5 § FB. Domstolen kan då förordna om en DNA-undersökning för att se om personen är pappa till barnet eller inte. Personen i fråga har även rätt att yttra sig över domstolens förordnande innan den meddelas, 1 § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap. Om personen vägrar att medverka till utredningen, kan domstolen ålägga först vite och om det inte hjälper kan beslutas om biträde av polisen för att få provtagningen genomförd (2 a § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap). För att domstolen ska kunna förplikta "den riktiga pappan" att genomgå en DNA-undersökning måste det framföras bevis som gör det sannolikt att han är far till barnet.

Vid födseln, om barnets mor är gift registrerar skatteverket hennes make som far till barnet i folkbokföringen. I annat fall måste faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom innan Skatteverket kan registrera en man som far. Det är alltså även möjligt att vända sig till skatteverket för att se vem/ eller om någon/ är registrerad som biologisk far till barnet.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000