Straffansvar för en 14-åring

2021-05-22 i Påföljder
FRÅGA
Vad händer om jag nästan träffar någon med en airsoft pistol som en 14 åring vad är konsekvenserna
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om straffbarheten för en 14 åring, vilket aktualiserar brottsbalken.

För att något ska vara straffbart krävs att det till en början är straffbelagt, vilket innebär att man innan man kan avgöra konsekvenser måste utreda om handlingen är brottslig. Vad gäller den situationen du beskriver har ingen blivit skadad, vilket utesluter ett fullbordat brott. Förutsatt att det förelåg risk för skada och att handlingen är täckt av uppsåt kan situationen föranleda straffansvar för försöksbrott, ex. försök till misshandel som inte är ringa (3 kap. 11 § brottsbalken).

Viktigt i den här situationen är dock att även om handlingen bedöms som brottslig så får inte personer som inte fyllt 15 dömas till påföljd, vilket innebär att konsekvensen för ett brott utfört av en 14-åring blir att denne inte kan ställas till ansvar för det (1 kap. 6 § brottsbalken).

Har du fler funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?