FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder19/03/2022

Straff vid grovt vapenbrott

Hej! Jag undrar vad för straff man kan få vid grovt vaken brott. Vid gripandet fanns, förutom vapnet också droger i bilen samt att den som körde blivit av med sitt körkort några år tidigare. Man ska även ha hittat en pistol på personens arbetsplats. Personen har även avtjänat fängelsestraff på över ett år för några år sedan och det var drogrelaterat.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vapen finns i Vapenlagen. Den som begått ett grovt vapenbrott döms till fängelse i lägst två och högst fem år, (9 kap 1 a § Vapenlag). När man ska bedöma hur hårt straff som ska utdömas görs även en straffmätning vilket betyder att man kollar på omständigheter i det enskilda fallet som kan verka i förmildrande eller försvårande riktning av hur hårt straffet ska vara. Faktorer som vilken avsikt personen haft och vad som föranlett brottet är sådant som kan vägas in. Regler om straffmätning finns i 29 kap Brottsbalken (BrB) och där står bland annat att man i skärpande riktning vid straffmätningen ska ta hänsyn om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, (29 kap 4 § BrB). Att personen tidigare avtjänat ett fängelsestraff på ett år skulle därmed kunna vara en omständighet som tas i bedömning för att döma ut strängare straff.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo