FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder16/11/2018

Straff vid grovt rattfylleri och olovlig körning

jag har åkt fast för grovt rattfylleri och olovlig körning för andra gången nu så nu ska jag på rättegång...

vilket straff kan jag få förra gången fick jag böter

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Vilket straff verkar mest sannolikt?

Grovt rattfylleri regleras i 4a § lag om straff för vissa trafikbrott. Straffen är antingen böter eller fängelse högst 2 år.

Vad som tas i beaktning är bland annat om alkoholkoncentrationen överskridit 1,0 promille, om föraren varit avsevärt påverkad eller varit påtagligt farlig för trafiksäkerheten som alltså kan tala för strängare straff.

Att det här är andra gången talar för att strängare straff (se NJA 2003 s.495).

I motiven till lagen framgår att fängelse normalt ska väljas som påföljd vid grovt rattfylleri, endast i undantagsfall eller om det finns särskilda skäl kan annan påföljd komma i fråga (se prop. 1993/94:44 s. 37 och RH 1995:60).

Olovlig körning straffas i normalfall med böter (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Om föraren däremot tidigare haft körkort som blivit indraget, det skett flera gånger eller det är att anse som grovt kan dock fängelse högst 6 månader dömas ut.

Sammanfattningsvis måste jag tyvärr meddela att påföljden sannolikt kan bli fängelse. Båda fallen av rattfylleri och olovlig körning verkar kunna anses som "grova" vilket talar för en strängare påföljd. Att det är flera brott, som skett tidigare talar även det för fängelse (26 kap 2 § BrB).

Hur blir det i realiteten?

Om fängelse kommer ifråga innebär det dock inte att just fängelse i form av anstalt behöver bli aktuellt.

Istället finner jag det mer sannolikt att straffet verkställes med elektronisk fotboja. Det kan också ersättas av skyddstillsyn eller villkorlig dom + böter och/eller samhällstjänst.

Tack för att du vände dig till Lawline och stort lycka till med allt!

Sara HillRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo