Straff vid flera brott samt villkor för kontraktsvård

2017-12-13 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Jag ska på rättegång där är åtalad för ringa narkotikabrott, grov olovlig körning 3st, drograttfylla 2st, samt ett Häleri. Jag är dömd tidigare för liknande brott flera gånger. Vad kan jag maximalt få i dom om man rent teoretiskt sett räknar ut max straff för samtliga brott. Exempelvis så är ju maxstraff för grov olovlig körning 6mån. Kan man då räkna 6mån×3? Rent juridisk? Jag menar får dom döma så eller finns det nån lag som säger att dom inte får det. Jag har ju blivit dömd för detta många gånger förut och vet att jag kommer å dömas till 1-2mån kanske 3 max. Men nu försöker jag få kontraktsvård och har försökt få det förut men har varje gång fått för kort straff. Måste jag "torska" på fler brott för å få den hjälp jag söker?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för straff finns i Brottsbalken. Inom straffrätten är en grundprincip att en gärningsperson döms till en påföljd, det vill säga ett straff, om flera brott behandlas inom ramen för samma rättegång (BrB 30:4). Jag tolkar din fråga som att det är vad som hänt i ditt fall, och domstolen kommer därför troligen att ge dig ett samlat straff för alla brott.

Maxstraffet för grov olovlig körning är precis som du säger 6 månaders fängelse (Lag om straff för vissa trafikbrott 3 §). I svensk rätt så multipliceras inte straffen om ett brott begås vid flera olika tillfällen, utan normalt brukar gränsen dras vid maxstraffet. Detta innebär att du inte kommer att dömas till 3 x 6 månader för den grovt olovliga körningen, utan straffet kommer nog inte sättas högre än just 6 månader för de brotten. Nu är du dock åtalad för fler brott, vars maxstraff också ska beaktas. Drograttfylleri och ringa narkotikabrott har också maxstraff på 6 månader (Narkotikastrafflagen 2 § och TSL 4 §), medan häleri ligger på 2 års fängelse (BrB 9:6). Beroende på omständigheterna för häleriet är det alltså möjligt att du får ett längre straff den här gången, om du döms till fängelse, men som utgångspunkt inte över maxstraffet på 2 år. Med det sagt så finns det dock en möjlighet för domstolen att gå utöver denna gräns beroende på omständigheterna, men det är som sagt ett undantagsfall.

När domstolen väljer påföljd ska en mängd faktorer vägas in. Att du dömts för liknande brottslighet tidigare ökar straffvärdet, och detta gör att domstolen har möjlighet att välja påföljden fängelse istället för böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn (BrB 30:1). Det är dock möjligt att du döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) istället om domstolen bedömer att brotten har samband med ett missbruk och att du behöver vård för detta samt är villig att genomgå behandling och att en sådan kan ordnas (BrB 30:9). Den möjligheten finns dock bara om straffvärdet inte överstiger 2 års fängelse, men eftersom det troligen inte gör det i ditt fall är det nog inget hinder.

Sammanfattningsvis så staplas inte straffen för olika brott på varandra, utan gränsen sätts normalt vid maxstraffet för det grövsta brottet, i ditt fall häleri. Vidare påverkas inte möjligheten till kontraktsvård enbart utav straffvärdet på de brott som begåtts, utan domstolen gör den bedömningen från fall till fall beroende på omständigheterna.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1616)
2021-12-05 När preskriberas brott?
2021-12-03 Vad kan hända med en arbetstagare som stjäl pengar från arbetsplatsen?
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder

Alla besvarade frågor (97662)