Straff vid databedrägeri alternativt trolöshet mot huvudman

Hej,det verkar bli en stor härva på min mans arbete. En kille har under minst 3 års tid fifflat med räkningarna till sin egen fördel. Han har raderat bort sina egna räkningar som innehöll räkningar olika bildelar såsom,nya däck,reservdelar, arbetskostnad för bilreparationer och div.inköp av biltillbehör. . . Man har upptäckt massor av räkningar som blivit borttagna ur systemet - det var en ren slump att en datakunning medarbetare såg detta. Nu sitter datafolk i Stokholm( som gjort detta datasystemet) och går igenom allt. Kan tilläggas att denna killen har en chefsposition så man kan väl milt uttryck säga att han missbrukat sin chefs förtroende. Vad kan det bli för staff? Han är inte straffad sedan förrut. Varornas värde är i detta nu uppe i ca 70.000:- (kan bli mer) //Susanne

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! De två brott som det skulle kunna röra sig om i detta fall är sannolikt:

1)  Databedrägeri (Brottsbalken 9 kap. 1 § andra stycket). Personen i fråga har, genom att ur datasystemet ta bort de fakturor han skulle betala, framkallat en vinning för sig själv (eftersom han har undgått att betala för sig) och samtidigt orsakat en skada för arbetsgivaren (eftersom denne inte fått betalt).

2)  Trolöshet mot huvudman (Brottsbalken 10 kap. 5 §). Personen har haft en uppgift att sköta åt arbetsgivaren (att se till att betalningarna flyter in som de ska) men har missbrukat detta förtroende. Genom raderandet av fakturorna har han skadat arbetsgivaren (ekonomiskt) på ett sätt som inte någon utanför företaget kan, och alltså sannolikt missbrukat sin särskilda ställning på företaget.

Under förutsättning att han haft uppsåt till dessa s.k. objektiva brottsrekvisit kan han dömas för dessa brott.

Vad gäller straffet som kan följa är det svårt att säga med säkerhet men flera faktorer spelar in: å ena sidan är det en s.k. försvårande omständighet att han är chef och därför sannolikt har missbrukat ett särskilt starkt förtroende. Att "fakturafifflet" pågått under flera år leder också antagligen till ett strängare straff. Beroende på företagets omsättning kan värdet av varorna (som inte betalats) vara betydande. I så fall är detta också en försvårande omständighet. Allt detta kan leda till att brottet rubriceras som grovt och att straffet alltså sätts högre än om det hade varit ett brott av ”normalgraden”, dock inte högre än det maxstraff som anges i lagen. Oavsett om det rör sig om grovt databedrägeri eller grov trolöshet mot huvudman är straffskalan fängelse i sex månader till sex år (se brottsbalken 9 kap. 3 § samt 10 kap. 5 § andra stycket). Om brottet inte är grovt är maxstraffet fängelse i två år, oavsett om det är databedrägeri eller trolöshet mot huvudman.

Å andra sidan är han tidigare ostraffad och riskerar sannolikt att bli av med sitt jobb om han döms för brottet. Att påföljden blir fängelse är ovanligt när det gäller tidigare ostraffade personer, eftersom domstolen vid valet av påföljd är skyldig att aktivt sträva efter att undvika frihetsberövande straff i så stor utsträckning som möjligt (se brottsbalken 30 kap. 4 §). Ett undantag härifrån är om det rör sig om s.k. artbrott, dvs. brott som på grund av sin karaktär anses så allvarliga att fängelse bör presumeras vara den rätta påföljden. Vilka brott som är artbrott är inte lagreglerat utan framgår framförallt av Högsta domstolens praxis. Varken bedrägeri eller trolöshet mot huvudman är dock artbrott, vilket talar mot att fängelse utdöms. Istället kan villkorlig dom och eller böter bli möjliga straff. Hur mycket böterna uppgår till beror på hur allvarligt brottet anses vara samt hur personens inkomstförhållanden ser ut.

Utöver själva straffet är det också troligt att personen tvingas betala skadestånd till arbetsgivaren, om denne kräver det i anslutning till rättegången. Skadestånd utgör dock inget "straff" i lagens mening.

Varmt välkommen åter om du har ytterligare frågor!

Vänligen,

Anders HedbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo