Straff "hot mot tjänsteman" och "förolämpning och försök till misshandel"

2018-01-26 i Påföljder
FRÅGA
Hej, Har fått 2 kallelser för förhör hos polisen efter en incident i berusat tillstånd med väktare inblandadade.Först fick jag en kallelse där det stod det att jag kallas till förhör " för hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd".Dagen efter fick jag en ny kallelse för samma incident där jag återigen kallas till förhör men då för " förolämpning och försök till misshandel". Händelsen är ca. 1,5 år gammal.Det jag undrar över är vilken av dessa brottsrubriceringar som väger tyngst och bör jag anlita en försvarare?Mvh Bosse
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Hot mot tjänsteman

Hot mot tjänsteman kan leda till böter eller fängelse i två år, vid grovt brott är straffet 6 månader till 4 års fängelse, 17 kap 1 § Brottsbalk (1962:700), BrB, se här

Förolämpning och försök till misshandel

Förolämpning kan leda till böter, och om brottet anses vara grovt, till böter eller fängelse i högst 6 månader, 5 kap 3 §, BrB.

Den som har påbörjat en brottslig handling men som inte uppnår att fullborda brottet, får högst bli dömd för vad som gäller för fullbordat brott, 23 kap 1 § BrB. Straffet för ringa misshandel är böter eller fängelse i 6 månader, för misshandel är straffet fängelse upp till två år, 3 kap 5 §, BrB.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis är brottsrubriceringen hot mot tjänsteman tyngre på det sättet att det kan leda till det högsta straffet av de här två rubriceringarna. Visserligen leder misshandel till samma straff, skillnaden i det här fallet är att straffet för misshandel är taket för vilket straff domstolen får döma ut när de gör sin straffbedömning.

Däremot är inte rätten bunden av åklagarens yrkanden eller rubricering, vilket innebär att du kan bli dömd till den grövre graden av brottet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?