Straff för ungdomar vid ringa stöld

2019-08-22 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag undrar vilket straff som är aktuellt om man som 16 år tillsammans med en lika gammal kompis i samvetande stal två st hänglås till ett totalt värde av 898kr. Båda har inte begått något brott tidigare och ångrar det dom gjorde.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om brott och straff och bestämmelser kring detta finns i Brottsbalken, BrB (här). Som du säkert vet är man straffmyndig i Sverige från och med att man fyller 15 år, enligt 1 kap 6 § BrB (här).

Den som olovligen tar någonting som tillhör någon annan, exempelvis från en butik, begår brottet stöld, 8 kap 1 § BrB (här). Stölden kan sedan anses vara olika allvarlig och det beror bland annat på värdet av det man tar. Högsta Domstolen i Sverige har bestämt att gränsen mellan ringa stöld (tidigare kallade man det för snatteri) och "vanlig" stöld går vid 1000 kr. Eftersom det du och din kompis tagit var värt mindre än det så har ni troligen endast gjort er skyldiga till ringa stöld, 8 kap 2 § BrB (här).

Straffskalan för ringa stöld sträcker sig mellan böter och sex månaders fängelse, men det är en mängd faktorer som tas med i bedömningen när man bestämmer vilken påföljd som ska delas ut. Att ni båda är 16 år och tidigare ostraffade är bland annat sådana omständigheter som domstolen tar hänsyn till.

Eftersom ni är under 18 år och ostraffade kan åklagaren besluta om s.k. straffvarning. Det innebär att det inte händer någonting den här gången, men om man skulle begå brott igen kan man bli straffad för båda brotten man begått. Straffvarning används vid brott som inte är så allvarliga, till exempel när man har stulit saker som inte var värda så mycket. Om åklagaren finner att en varning inte är tillräcklig kan denne istället vidta ett strafföreläggande och döma ut böter, men då blir ni inte åtalade. Detta innebär att det inte blir någon huvudförhandling i domstol. Det får dock inte råda några tvivel om att ni är skyldiga och ni måste ha erkänt brottet för att ett strafföreläggande ska vara möjligt. När ungdomar i er ålder begår denna typ av brott är det vanligt att domstolen dömer ut lägre bötesstraff.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 08 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-24 01:41
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1080)
2019-09-15 Böter och indraget körkort - Dubbelt straff?
2019-09-06 Hur länge finns snatteri i belastningsregistret?
2019-09-06 Paragraf 7-utredning och Kriminalvårdens personutredning
2019-09-03 Vilket straff kan man som tidigare ostraffad få vid våld mot tjänsteman?

Alla besvarade frågor (72850)