Straff för smuggling av hund

2017-07-07 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Införde en hund från Tyskland förra året som inte var tillräcklig vaccinerad, men anmält hos Jordbruksverket. Efter förhör hos Tullverket fick jag nu stämning och kallelse till tingsrätten. I stämningsansökan står det smuggling lagrum paragraf 3/1 lagen 2000:1225. Hunden köpte jag för min sons födelsedag och vi har hunden fortfarande. Tänkte inte att det skulle bli så stort problem med införsel, då vi är inom EU. Min fråga nu: vad kan straffet blir?MvhTanja
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För smuggelbrott är straffet böter eller fängelse upp till två år enligt 3 § i den lagen som du nämner, lag om straff för smuggling.

Med böter menar man vanligtvis dagsböter, men det kan vid lägre böter också betyda penningböter. Anser domstolen att smuggelbrottet är ringa så döms penningböter ut, en bestämd summa mellan 200-4000 kr.

Dagsböter är som sagt den grundläggande och vanligaste formen av böter. Domstolen bestämmer ett antal dagsböter, som är baserat på straffmätningen. Antalet dagsböter beror alltså på själva brottet som har begåtts och omständigheterna kring det.

Sedan bestämmer domstolen vilken storlek varje dagsbot ska vara. Storleken baseras på den tilltalades (din i denna situation) inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Dagsbotens storlek hamnar mellan 50 kr - 1000 kr. Det gör att det totala bötesbeloppet kan variera från person till person trots att brottet i sig är snarlikt eller nästintill identiskt, beroende på olika personliga ekonomiska förhållanden.

Du har rätt att det inom EU råder en princip om fri rörlighet av varor. Länderna har dock tillåtelse att ha vissa nationella förbud. Sverige har en rad sådana undantag som gör att vissa varor kräver en anmälan till Tullverket. Hundar är ett av dessa undantag. Det går att finna i 3 § 8p. Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper Forsgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?