FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder24/09/2016

Straff för ringa narkotikabrott

Jag greps med 3.55 gram cannabis så min fråga är vad påföljden sannolikt kommer att bli? och kan man komma att dömas till villkorlig dom, eller skyddstillsyn för det brottet jag är misstänkt för? jag är 25 år gammal och straffad sedan tidigare dock var det över 6 år sedan. Jag lever för övrigt ett ordnat liv där jag är heltidsstudent. Det jag oroas för är belastningsregistret då en villkorlig dom, eller skyddstillsyn kommer att synas i 10 år vilket skulle vara förödande för mig så jag hoppas verkligen på att det leder till en dagsböter och därmed syns det enbart 5 år i registret

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Narkotikabrotten återfinns i narkotikastrafflagen; nedan NSL, se här.

I 1 § NSL framgår olika former av straffbar befattning med narkotika. I 2 § NSL anges att om brott som stadgas i 1 § är att anse som ringa med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Om den cannabis du ertappades med var för eget bruk, och inga andra försvårande omständigheter föreligger, kommer brottet bedömas som ringa.

Straff för ringa narkotikabrott brukar i domstolen bestämmas med hjälp av schablontabeller som har framställts av Riksåklagaren. I tabellerna framgår att 50 g cannabis brukar motsvara ett straffvärde om lägsta möjliga fängelsestraff, dvs. 14 dagar. Dessa fall, och fall med ungefär lika stor mängd, brukar föranleda villkorlig dom eller skyddstillsyn som straff.

Det kan förstås finnas försvårande omständigheter som gör att brottet anses grövre även om det rör sig om en mindre mängd. Exempel på detta är om narkotika smugglats in på anstalt eller liknande.

I ditt fall är det troligt att det kommer att bli ett bötesstraff, såvida narkotikan var för eget bruk. Det rör sig i ditt fall om en mycket mindre mängd än 50 g.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo