Straff för rattfylleri och ringa narkotikabrott

2019-04-22 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag är tagen för rattfylleri (ej grov) och ringa narkotikabrott. Skulle vilja ha en uppskattning på ungefär var straffet ligger? Om det blir böter eller strafförläggning, ungefär hur mycket pengar rör det sig om i detta fall? Vad kan jag få för andra straff? Jag är 20 år och tidigare ostraffad (förutom en p-bot).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Val av straff vid ringa narkotikabrott och rattfylleri

Straff för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader (2 § i narkotikastrafflagen). Straff för rattfylleri av normalgraden är också böter eller fängelse i högst sex månader. (4 § i lagen om straff för vissa trafikbrott). När det inte finns försvårande omständigheter, som exempelvis återfall i liknande brottslighet, är det vanliga att brott med böter i straffskalan också innebär att straffet blir böter. Utan att exakt veta omständigheter i ditt fall, bedömer jag det därför som troligast att ditt straff kommer bli böter.

Hur straffet böter bestäms

I regel får den som döms till böter betala ett visst antal dagsböter. Vid flera brott kan antalet dagsböter bli mellan 30–200 stycken (25 kap. 2 § brottsbalken). Även beloppet på själva dagsboten ska bestämmas. Dagsboten är det belopp som antalet dagsböter gångras med. Detta belopp bestäms separat utifrån den misstänktes inkomst. Dagsboten kan lägst vara 50 kr och högst 1000 kr. (Straffet 30 dagsböter med en dagsbot på 50 kr, innebär alltså ett totalt belopp att betala på 30 x 50 kr = 1500 kr).

Hur mycket pengar kan det röra sig om i ditt fall?

I de flesta fall som jag tittat på brukar personer som döms till rattfylleri och ringa narkotikabrott få ett lägre antal dagsböter, oftast mellan 40–60 stycken. I de fall straffet blivit ett högre antal dagsböter, 100–150 stycken, har den misstänkte ofta begått narkotikabrott och rattfylla ett flertal tillfällen, eller i samband med rattfyllan både varit påverkad av narkotika och alkohol. Sådana omständigheter har alltså gjort att antalet dagsböter blivit fler.

Om du endast döms till ett fall av rattfylleri och ringa narkotikabrott bedömer jag det som troligast att straffet blir 50 stycken dagsböter. Hur stor själva dagsboten skulle bli är väldigt svårt att svara på när jag inte vet vilka inkomster du har. Har du låga inkomster eller inga alls brukar en vanlig dagsbot ligga på 50 kr. Har du högre inkomster kan du räkna med ett högre belopp.

Sammanfattning

Utifrån min bedömning kan ett troligt straff för ett fall av rattfylleri och ringa narkotikabrott bli 50 dagsböter. Har du låga eller inga inkomster alls kan en dagsbot sättas till ungefär 50 kr. Totalt skulle detta exempel innebära ett bötesbelopp på 2500 kr (50x50 kr).

Det är slutligen viktigt att klargöra att detta endast är min personliga bedömning utifrån ett fåtal uppgifter i din fråga och med utgångspunkt i hur domstolar bedömt tidigare. Siffran kan användas som en uppskattning, men kan alltså både bli högre eller lägre beroende på omständigheter i ditt fall. Hur en domstol faktiskt kommer bedöma går aldrig att på förhand avgöra.

Hoppas att du ändå känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1085)
2019-09-20 Kan man få straffrabatt om man medverkar till lösning av en utredning man själv är iblandad i?
2019-09-19 Kan man få rättspsykiatrisk vård istället för villkorlig dom?
2019-09-19 Visas hänsyn till att den misstänkte har barn vid påföljdsbestämningen
2019-09-19 Brott som inte kan leda till fängelse

Alla besvarade frågor (73003)