Straff för rattfylleri

2016-09-17 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag är tidigare dömt till villkorlig dom nu har jag blivit stoppad när jag kört bil och fått lämna blodprov, sannolikheten att det blir positivt för thc... Vad får jag för straff förutom böter och utan körkort. Jag har barn och studerar till lärare. Kan jag få fängelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om trafikbrott återfinns i lag om straff för vissa trafikbrott; nedan TBL, se här. Bestämmelser om brott i allmänhet återfinns i brottbalken, se här.

I 4 § TBL återfinns rattfylla/drograttfylla. I bestämmelsen anges straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt rattfylleri återfinns i 4 a § TBL. Utan att veta något om omständigheterna i ditt fall utgår jag från att du eventuellt gjort dig skyldig till rattfylla av normalgraden. Om det emellertid anses som grov rattfylla så brukar det nästan alltid föranleda ett kortare fängelsestraff (vanligtvis en månad) då grov rattfylla är ett sk. artbrott som ska leda till fängelse.

Det finns i Sverige en presumtion att fängelsepåföljd inte ska utdömas såvida inte särskilda skäl föreligger. För att en domstol ska kunna välja fängelsepåföljd måste presumtionen mot fängelse i 30 kap. 4 § brottsbalken brytas pga. något av de däri angivna skälen. Dessa skäl kan vara att brottet har högt straffvärde, artvärde eller att det rör sig om återfall i brott. Rattfylleri är ett brott med visst artvärde. Vidare har du tidigare blivit dömd en gång. En tidigare dom är dock inte tillräckligt för att med styrka tala för fängelse.

Jag kan inte utan att veta något om omständigheterna i ditt fall uttala mig om en domstol kommer välja fängelsepåföljden. Jag kan dock säga att det inte är troligt att fängelsepåföljden väljs om det rör sig om rattfylla av normalgraden. Vidare kan du göra chanserna att slippa fängelse större genom att samtycka till att domstolen kan döma dig till samhällstjänst förenat med villkorlig dom/skyddstillsyn.

Om domstolen inte finner skäl att välja fängelsepåföljden kommer du få villkorlig dom eller skyddstillsyn, beroende på hur domstolen bedömer det finnas återfallsrisk eller inte. Finner domstolen att det finns återfallsrisk ska skyddstillsyn väljas, och i annat fall villkorlig dom. Villkorlig dom förenas i regel med böter. Angående val av påföljd se 30 kap. brottsbalken.

Är det fråga om väldigt ringa rattfylla kan straffet stanna vid böter.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1422)
2021-01-15 Hur bestäms straffvärdet för brott?
2021-01-15 Syns ringa stöld i belastningsregistret?
2021-01-15 Vilket straff kan jag få för ringa stöld som 16-åring?
2021-01-14 Påföljder vid snatteri för unga lagöverträdare

Alla besvarade frågor (88098)