Straff för personer under 21 år

2016-11-08 i Påföljder
FRÅGA
jag undrar om dem tagit bort den så kallade straffrabatten och ifall den gäller tills dess att man har fyllt 21?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För personer under 21 år stadgas i BrB 29:7 att personens ålder särskilt ska beaktas vid straffmätning. Enligt nämnda bestämmelse får rätten döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Det innebär att rätten får döma till ett lindrigare straff än vad som stadgas i respektive brottsbestämmelse.

Den så kallade ungdomsrabatten brukar se enligt följande:
18 år - 45-55 % straffnedsättning (= hälften av straffet)
19 år - 30-40 % straffnedsättning (= 2/3 av straffet)
20 år - 20-30 % straffnedsättning (= 3/4 av straffet)

Observera att modellen enbart utgör en riktlinje. Omständigheterna i det enskilda fallet kan föranleda en annan bedömning.

Vidare stadgas i 30:5 st. 2 att personer som fyllt 18 men inte fyllt 21 får dömas till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl talar för det. Detta innebär att det råder en presumtion att inte döma till fängelse för personer som inte fyllt 21 år.

Är personen som begår brott under 18 år råder en ännu starkare presumtion, då krävs synnerliga skäl för att döma till fängelse. Detta framgår av 30:5 st. 1.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1425)
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?
2021-01-18 Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?
2021-01-16 Vad kan jag förvänta mig för påföljd vid stöld av ett relativt lågt penningbelopp?
2021-01-15 Hur bestäms straffvärdet för brott?

Alla besvarade frågor (88254)