Straff för olaga hot och sexuellt ofredande

2019-08-31 i Påföljder
FRÅGA
Om en person under mer än 15 ggr utsätter någon för olaga hot och sexuellt oftedande!Vilket blir det troliga straffet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som blir den exakta påföljden är alltid mycket svårt att svara på. Jag har dock läst lite rättsfall för att kunna göra en "kvalificerad gissning" i sammanhanget. I rättsfall där personer dömts för dessa båda brott har rätten exempelvis dömt en mycket ung person till ungdomstjänst och skadestånd. För äldre personer=vuxna tycks cirka två-tre månaders fängelse samt skadestånd vara vanligast i sammanhanget.

Maxstraffet för sexuellt ofredande är två år och maxstraffet för olaga hot är ett år, men det är alltså sällan så höga straff döms ut i praktiken. Då det i din fråga tycks ha skett mer än 15 gånger kan dock detta antal påverka straffet i skärpande riktning. Om inte förövaren i din fråga är väldigt ung skulle straffet därmed tänkas vara upp mot ett års fängelse samt såklart även skadestånd. Mer än så är dock knappast troligt enligt undertecknad, åtminstone inte i normalfallet.

Hoppas du känner att du fått lite vägledning gällande din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll