FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder15/07/2022

Straff för medhjälp till mordförsök

Hur många år får man om man är medhjälp till mordförsök?

Lawline svarar

 Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur många års fängelse man kan få för medhjälp till mordförsök. Nedan följer en redogörelse om straffvärdet samt straffmätningen för brottet, med hänvisning till Brottsbalken (BrB).

Straffvärdet för medhjälp till mordförsök

Till att börja med är straffskalan för mord lägst tio år och högst arton år eller livstids fängelse (BrB 3 kap § 1). Mord är dessutom klassat som ett försöksbrott, vilket innebär att mordförsök är straffbart (BrB 3 kap § 11 samt BrB 23 kap § 1). I den sistnämnda bestämmelsens andra stycke kan vi läsa att straff för försök bestäms högst till vad som gäller för det fullbordade brottet, och får inte sättas under fängelse om det lägsta straffet för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller högre.

Det innebär att fängelse för mordförsök kan variera blir minst två år och upp till livstids fängelse. Typiskt sett brukar dock försöksbrott straffas mildare än fullbordade brott, varför det är mindre sannolikt att mordförsök straffas med livstids fängelse. 

Övriga faktorer vid straffmätning

Det finns andra faktorer som domstolen överväger när de bestämmer vilket straff gärningsmannen får. Bland annat beaktas huruvida det finns några försvårande omständigheter som kan föranleda en straffhöjning (BrB 29 kap § 2). Exempel på sådana omständigheter är huruvida gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet, om brottet varit ett led i organiserad brottslighet samt om brottet utgjort ett hatbrott osv. Dessutom beaktas förmildrande omständigheter som kan föranleda lägre straff (BrB 29 kap § 3), som exempelvis ifall brottet föregåtts av en allvarlig provokation, ifall gärningsmannen hade en nedsatt (mental) förmåga osv.

Eftersom jag inte har fått någon detaljerad information från dig blir det svårt att ge mer specifika svar; redogörelsen är en generell bedömning av såväl straffvärdet som straffmätningen av brottet mordförsök.

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”