FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/11/2020

straff för innehav av airsoft-vapen

jag åkte med i en polares a traktor när han blev stannad i den fans ett airsoft gevär som var o markerat och 2st knivar. om jag har förståt rätt så är jag anklagad för vapenbrott pga airsoft geväret som jag inte viste var i bilen. vad kan man få för straff. är 15 år gammal

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vapenbrott

Ett airsoftvapen kan räknas som ett effektbegränsat skjutvapen (NJA 2019:399) och ett sådant kan krävas tillstånd för om man är under 18 år (2 kap. 1§ vapenlagen). Då jag inte riktigt vet mer om omständigheterna i ert fall och vad i vapenlagen du faktiskt är misstänkt för, är det svårt att säga vad som gäller mer exakt än så, eller om du kan bli dömd för detta. Polisen måste då bevisa att det är ditt vapen för att du ens ska kunna bli dömd, men om det inte ens är din a-traktor är det svårare. Men det får polisens utredning visa.

Straffet

Den som innehar ett sådant vapen utan tillstånd kan dömas till fängelse högst tre år, men om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, kan man få böter eller fängelse högst sex månader istället (9 kap. 1§ vapenlagen). Detta är straffskalan för en vuxen person, men eftersom du är 15 år får man så kallad ungdomsrabatt (29 kap. 7§ brottsbalken). Är det av ringa karaktär skulle jag säga att straffvärdet är ett lågt bötesstraff för dig. Om brottet inte är ringa, utan ligger på fängelsenivå finns det fortfarande utrymme för ett bötesstraff, men ungdomspåföljder så som ungdomstjänst kan också dömas ut om det kan anses vara tillräckligt och inte alltför ingripande (32 kap. 2§ brottsbalken).

Sammanfattningsvis

Det är lite oklart kring omständigheterna om hur polisen hittade vapnet, men de ska kunna bevisa att det är ditt för att du ska kunna bli dömd. Det är inte heller alltid att airsoft-vapen utgör brott mot vapenlagen, beroende på märkning och effekt, men det finns en åldersgräns för även dessa vapen. Om du skulle bli dömd skulle straffet mest sannolikt bli böter, alternativt ungdomstjänst. Men det är en bedömning som görs i varje enskilt fall och endast domaren kan avgöra.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo