FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder09/06/2019

Straff för förberedelse av brott för ungdom

Vad kan man tänkas få för straff om man är misstänkt för förberedelse till mordbrand och under 18 år men tidigare ostraffad?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Gärningsman som ska begå brottet

Det fullbordade brottet mordbrand regleras i 13 kap 1 § och 2 § i Brottsbalken (BrB). I 1 § nämns att straffet för den som begår mordbrand är lägst två år och högst åtta år. I 2 § nämns att vid en mindre allvarlig mordbrand utdöms lägst ett år och högst tre års fängelse.

Personen som förbereder till brottet

Du nämner att du är misstänkt för förberedelse till mordbrand. i 13 kap 12 § BrB kan läsas att den som gjort sig skyldig till förberedelse till mordbrand döms till ansvar enligt 23 kap. I 23 kap 2 § 4 st BrB står det att straffet ska bestämmas under det högsta och får sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott. Detta innebär att du inte kan dömmas till åtta års fängelse, men kan dömmas till t.ex. 1 månads fängelse (även om det lägsta för fullbordade brottet är två år).

Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa (obetydlig) eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är mindre allvarlig, ska det inte dömas till ansvar enligt 23 kap 2 § 5 st. BrB.

Ålder, tidigare straff, psykiska problem m.m. är avgörande omständigheter

Eftersom du är under 21 år kommer rätten att ta hänsyn till din ålder vid straffmätningen enligt 29 kap 7 § 1 st BrB. Är man under 18 år när brottet begåtts är straffet sällan fängelse för personen i fråga.

Domstolen kan antingen utdöma villkorlig dom i kombination med böter eller samhällstjänst, eller skyddstillsyn i kombination med böter eller samhällstjänst med tanke på din ålder och att du tidigare är ostraffad, 27 kap 1 § BrB.

Skulle domstolen anse att behovet finns kan den även utdöma ungdomsvård enligt 32 kap 1 § och ungdomstjänst enligt 2 §.

Sammanfattningsvis har jag för lite information för att kunna avgöra vilket straff du kan tänkas få. I och med att du är under 18 år kommer fängelse inte utdömas såvida inte synnerliga skäl föreligger, utan villkorlig dom i kombination med böter eller samhällstjänst, eller skyddstillsyn i kombination med böter eller samhällstjänst eller ungdomsvård kan bli aktuellt i ditt fall. Om din gärning skulle anses vara ringa är du helt straffri!

Tveka inte att ställa ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Hittade du inte det du sökte?