FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder01/01/2023

Straff för flera begångna brott samtidigt

Tjena! Det är så att jag undrar vad som händer om man begår två trafikbrott samtidigt. Det vill säga att jag har begått olovlig körning och grov vårdslöshet i trafik. Hur blir det med spärrtiden? Plussar man ihop det eller? Plussar man ihop månaderna ?? Har inte riktigt förstått hur de går till. Tack MVH Kaya.T

Lawline svarar

Hej
Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!


Det är  Brottsbalken som reglerar hur påföljer för olika brott ska se ut. 


Huvudregeln vid utdömmande av en påföljd för flera brott är att personen döms till en gemensam påföljd för alla brott den begått, inte olika påföljder för var och ett av brotten, vilket framgår av Brottsbalken 30:3 1st. Det framgår också av Brottsbalken 29:2 att om någon har begått flera brott samtidigt kan istället räknas som en försvårande omständighet som kan ge personen ett strängare straff. Exempelvis om personen begått två olika brott varav ena ger fängelse och det andra böter, så kommer hen inte få både straffen dvs både fängelse och böter. Istället kommer denne att få ett gemensamt straff för båda brotten som är strängare än straffen för brotten var för sig. 


Sammanfattningsvis

Som huvudregel döms man för till en påföljd, vilken kan bli strängare om man begått flera brott vid samma tillfälle. Att en person gång på gång fortsätter begå liknande brott kan också vara ett skäl för rätten att ge personen ett strängare straff, och det kan även tala för att personen i fråga får fängelse som påföljd.


Hoppas att de var svar på din fråga! 

Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se.

Alexander Nejati

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo