Straff för brottet våld eller hot mot tjänsteman

2016-12-03 i Påföljder
FRÅGA
straffvärde våld mot tjänsteman och hot om våld mot tjänsteman
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Den som begår brottet våld eller hot mot tjänsteman kan dömas till böter eller till fängelse i upp till två år. Om det rör sig om grovt våld eller hot mot tjänsteman kan dock personen dömas till fängelse i upp till fyra år, se 17 kapitlet 1 § Brottsbalken.

Med vänlig hälsning


Fick du svar på din fråga?