Straff för att köra en oregistrerad bil

2017-07-07 i Påföljder
FRÅGA
Vad blir straffpåföljden för att köra en oregistrerad bil? Jag ser att denna frågan är ställd sedan tidigare men på något sätt handlade svaret om en avställd bil, vilket inte är synonymt med oregistrerad.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt i att en oregistrerad bil inte är detsamma som en avställd bil. Straffet att bruka dessa fordon är däremot detsamma. Straffskalan är däremot densamma.

Påföljden för att köra ett oregistrerat fordon är penningböter enligt lagen om vägtrafikregister 12 § och 29 §.

Penningböter kan bli minst 200 kr och högst 4000 kr enligt brottsbalken 25 kap. 3 §.

Värt att notera är att det finns en del undantag som gör att det anses okej att köra ett oregistrerat fordon. Dessa går att finna i 13-16 §§ och 18 § i samma lag

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper Forsgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97584)