Störst behov av hyresrätt vid skilsmässa

2015-03-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Läste om hyresrätt vid skilsmässa, Om det är ägaren till hyresrätten, jag, som är den enda som har fast inkomst medan min fru inte har någon inkomst överhuvudtaget hur fungerar det då?Tillfaller hyresrätten mig?Det är jag som står som hyresrättsinnehavare, hon står inte med.OCHkan vi välja att bo kvar under samma tak tills hon hittar något nytt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En hyresrätt utgör makars gemensamma bostad, enligt 7 kap. 4 § äktenskapsbalken (ÄktB). Vid bodelning och lottläggning avgörs hur makarnas egendom ska fördelas. Enligt 11 kap. 8 § ÄktB har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott vid bodelningen. En hyresrätt brukar vanligen inte tillerkännas något värde, vilket i praktiken innebär att den ena maken får hyresrätten utan avräkning på sin lott.

Vem av makarna som har bäst behov av lägenheten är en bedömningsfråga. Ett exempel på när en make kan anses ha ett behov av att ta över bostaden är om maken har mycket liten möjlighet att skaffa annan bostad. Om makarna har gemensamma barn beaktas ofta vem av makarna som ska fortsätta bo med barnen. Att den ena maken står på hyreskontraktet spelar ingen roll i den bedömningen.

I ert fall är det svårt att säga vem som har störst behov av lägenheten med utgång från den information jag fått av dig. Emellertid om din fru har svårt att få tag i en annan lägenhet talar det för att hon är i störst behov av den, även om det är du som står på kontraktet.

Det finns inget som hindrar att din fru bor kvar i lägenheten tills hon hittar en ny bostad så länge ni är överens.

Hoppas det var svar på din fråga!

Du hittar ÄktB här.

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (932)
2020-08-06 När inleds en skilsmässa?
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige

Alla besvarade frågor (82637)