Storlek på dagsböter

2017-11-24 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Min son blev tagen för olovlig körning av moped och har fått 30 dagsböter à 250 kr - sammanlagt 7500 kr. Tycker det verkar orimligt mycket. Vad säger du?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om dagsböter återfinns i 25 kap 2§ i Brottsbalken, här stadgas att dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio, varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas. Minsta bötesbelopp är sjuhundrafemtio kronor.

Dagsböter är olika stora för olika personer då den baseras på den åtalades ekonomiska förhållanden, hit hör inte bara den åtalades inkomster utan hänsyn tas även till andra personer i hushållet där ett skäligt resultat skall uppnås så att ingen i hushållet drabbas hårdare än en ensamstående med samma inkomst.

Av paragrafen framgår dock att det om det finns särskilda skäl så får dagsboten jämkas. Vad gäller unga lagöverträdare utgör ungdom i sig inget skäl för jämkning. Jämkning kan komma i fråga t.ex. om gärningsmannen saknar betalningsförmåga eller om den är väsentligt nedsatt på grund av långvarig sjukdom eller allvarligt handikapp, eller inom grupper med små eller inga arbetsinkomster som hemmavarande med barn och pensionärer, eller om brottet med hänsyn till straffvärdet ligger vid den nedre gränsen för dagsböter och gärningsmannen har så goda ekonomiska förhållanden att tröskeleffekten mellan dagsböter och penningböter blir orimlig. Genom att ställa krav på särskilda skäl för att jämkning ska komma i betonas att möjligheten att jämka dagsböter tillämpas restriktivt.

Eftersom jag inte vet någonting om din sons ekonomiska förhållanden så är det svårt för mig att bedöma om det belopp som han dömts till att betala är skäligt. Jag har tyvärr inte heller möjlighet att bedöma om det föreligger sådana särskilda skäl som krävs för att det ska bli fråga om jämkning av bötesbeloppet. Domstolen har gjort en bedömning utifrån din sons ekonomiska förhållanden och därav bedömt att 30 dagsböter á 250 kr är att anse som skäligt, om ni anser att det bör jämkas måste ni kunna styrka att sådana särskilda skäl, som jag nämner ovan, föreligger.

Med vänlig hälsning,

Simon Gille-Johnson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1612)
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?
2021-11-28 Möjligheten att omvandla fängelsestraff till fotboja
2021-11-28 Påföljdsbestämning för ny brottslighet tätt inpå tidigare (likartad) brottslighet

Alla besvarade frågor (97546)