Störande grannar i bostadsrätt

2020-05-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hur mycket skall man tåla av störning från grannen ovanpå. Har bott i min lägenhet (bostadsrätt) i 51 år och aldrig varit med om ett sånt störande som nu. Det har bott ett flertal familjer med bl.a 3 barn där. Dessa har inte hörts trots lek inomhus. Nu sedan ett par år tillbaks bor en 2-barns familj här. De har ett barn som springer, springer och springer fram och tillbaks fram och tillbaks med hårda klampar i golvet timme efter timme. Slår i element och i golv så det dånar. Jag har vid 3 olika tillfällen ringt på och bett familjen ta "det lite lugnare". Jag upplevelse att det har eskalerat efter dessa samtal. Även nattetid när barnet är vaken låter det. Det här tär på oss som bor under. Det är så enerverande, vi får huvudvärk och mår psykiskt dåligt. Det här är ingen normal störning som pågår utan ett litet he....e. Hade vi en möjlighet att flytta härifrån så hade vi gjort det för länge sedan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Störningar enligt bostadsrättslagen

Då din boendeform är en bostadsrätt är det bostadsrättslagen (BrL) som är tillämplig i ditt fall.

Störningar regleras i 7 kap. 9 § BrL. Bestämmelsen föreskriver en skyldighet för bostadsrättshavare att inte orsaka sina grannar störningar som kan vara skadliga för deras hälsa eller försämra deras bostadsmiljö. Störningarna måste utöver detta dessutom vara av den graden att de inte skäligen bör tålas av grannarna.

Vilka störningar bör skäligen tålas?

Lindrigare störningar, som får tålas av grannar, kan anses utgöra sådana störningar som är normalt förekommande i ett flerfamiljshus, exempelvis ljud från lekande barn. För att avgöra vart gränsen för godtagbar störning går får man normalt se till den allmänna uppfattningen. I denna bedömning beaktas därmed inte hyresgästernas individuella situation, så som exempelvis extra känslighet mot höga ljud eller att hyresgästen är nattarbetare och behöver sova under dagarna. Generellt brukar dock anses att grannar få tåla högre ljudnivåer under dagen, men att det ska vara tyst och lugnt under nätterna.

Högsta domstolen har avgjort ett mål gällande störningar i bostadsrätter som möjligen kan ge viss vägledning för att avgöra vilken nivå av störningar som är acceptabla. I NJA 1991 s. 574 var det fråga om en bostadsrättshavare som spelat piano ett antal timmar varje dag. För att avgöra om störningen var acceptabel eller inte tog domstolen hänsyn till bl.a. ljudnivån som grannarna utsattes för och det faktum att det hade varit tyst under nattetid. Domstolen gjorde därefter en intresseavvägning mellan musikerns intresse att kunna utöva sin musik och grannarnas intresse att inte bli störda. Pianospelet ansågs i fallet vara en störning som grannarna fick tåla.

Vilka åtgärder finns det att tillgå?

Ett första steg är att kontakta grannen i fråga och uppmärksamma dem på de störningar som upplevs. Upphör inte störningarna bör man dock som utgångspunkt kontakta sin bostadsrättsförening. Föreningen har nämligen en skyldighet att se till att störningarna omedelbart upphör. Därutöver ska även socialnämnden underrättas i kommunen där lägenheten är belägen, 7 kap. 9 § stycke 2 BrL. Rättar sig inte grannen efter tillsägelsen, och om det rör sig om grava störningar kan föreningen dessutom säga upp bostadsrättshavaren, 7 kap. 9 § stycke 3 BrL.

Det kan tilläggas att det föreligger en skyldighet för bostadsrättsföreningen att agera om de känner till att det förekommer störningar i boendet. Detta medför att föreningen kan anses ha åsidosatt sina skyldigheter enligt 7 kap. 4 § BrL om de underlåter att agera. Ett sådant åsidosättande av föreningens skyldigheter kan även leda till att du har rätt till nedsättning av hyran.

Bedömningen i ditt fall

Bedömningen av om en störning måste tålas eller inte grundar sig på en intresseavvägning mellan dina grannars rätt att använda sin bostad fritt och din rätt att inte bli störd och på ett otillbörligt sätt hindras i nyttjandet av din bostad.

Hur en bedömning skulle göras i ditt fall är svårt att uttala sig om. Då du upplever störningar nattetid samt att dessa inte är av tillfälliga natur, utan återkommer ett flertal gånger under dygnet, finns det dock en möjlighet att störningarna utgör en sådan nivå som inte skäligen bör tålas enligt lagen.

Då du redan kontaktat dina grannar utan resultat är det min rekommendation att du vänder dig till din bostadsförening. Är ni flera grannar som har samma upplevelser, kan det vara bra att samordna er så att föreningen kan få flera olika infallsvinklar. I övrigt är det en fördel att föra en s.k. störningsloggbok så att du har ett bra underlag att påvisa i vilken omfattning störningarna förekommer. I en störningsdagbok noterar du alla störningar, tid på dygnet, störningens art m.m.

Hoppas du fick svar på din fråga. Jag håller tummarna för dig och hoppas att störningarna upphör!

Hanna Brunnström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1124)
2021-01-20 Vad krävs för gåva av bostadsrätt?
2021-01-18 Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt
2021-01-18 Fel i fastighet
2021-01-18 Krav för att få ha en inneboende i en bostadsrätt

Alla besvarade frågor (88315)