Stöld/Snatteri samt påföljd för ungdom

FRÅGA
Hej vår son som är 17 år. Har åkt fast för snatteri/stöld. Han blev tagen på bar gärning när han hade stoppat på sig två par hörlurar till ett totalt värd för just över ett tusen kronor i en affär. Polisen ringde fru och hon åkte och hämtade honom. Polisen berättade för fru att vi skulle bli kallade till ett förhör av en utredare. Det är första gången han gjort något sådant. Vad kan vi förvänta oss för påföljd/straff? Bör vi kontakta en advokat?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Brotten stöld samt snatteri återfinns i 8:1 respektive 8:2 Brottsbalken se här

Man kan dömas för antingen stöld eller snatteri om man olovligen tar något med ett uppsåt att tillägna sig själv, eller annan, saken/sakerna.

Snatteri betraktas som en ringa form av stöld och det är huvudsak värdet att det stulna som är avgörande då man skall avgöra vad som är att betrakta som stöld alternativ snatteri. Om de olovliga tillgreppet skett i en butik, så är värdegränsen mellan stöld och snatteri 1000 kr. D.v.s. om värdet överstiger denna summa är det mest naturligt att betrakta det som en stöld ( se högsta domstolens avgörande NJA 2009 s. 586 https://lagen.nu/dom/nja/2009s586)

Eftersom din son blev tagen på bar gärning, blev inte brottet fullbordat.

Försök till stöld & påföljd

Försök till stöld är kriminaliserat enligt 8 kap. 1 § och 12 §, 23 kap. 1 § BrB.

Straffet för stöld är fängelse i 14 dagar upp till och med högst två år, respektive sex månader till sex år för grov stöld. I detta fall rör det sig dock om ett brott begånget av en person i 17 års åldern. Detta har betydande inverkan för påföljden. För det första får straffet sättas under minimistraffet och för det andra får en person som fyllt 15 men ej 18 år endast dömas till fängelse om synnerliga skäl föreligger. Alternativet till fängelse är i så fall sluten ungdomsvård. Detta brott i sig torde dock inte kunna föranleda sluten ungdomsvård såtillvida er son inte tidigare begått brott.

Den vanligaste påföljden för en person i denna ålder och den mest sannolika i detta fall torde vara överlämnade till vård inom socialtjänsten. Enligt 11 § lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare skall åklagaren i dessa fall inhämta yttrande från socialnämnden, se här . Socialnämndens yttrande skall innefatta en vårdplan, vilken skall vara en reaktion på det brott som den unge begått. Domstolen tar därefter ställning till socialnämndens tilltänkta behandling och kan även kombinera denna med dagsböter, högst 200, eller ungdomstjänst i lägst 20 och högst 100 timmar.


- See more at: http://lawline.se/answers/5075#sthash.U19HDkvK.dpuf

Vid försöksbrott måste åklagaren bevisa ett s.k. överskjutande uppsåt till samtliga rekvisit som ej har fullbordats för det aktuella brottet. Åklagaren måste alltså visa att er son borde haft för avsikt, genom sitt handlande, att olovligen ta egendom som tillhör någon annan samt tillägna den till dig själv eller för någon annan, samt att anledningen till att brottet stöld inte fullbordats endast beror på tillfälliga omständigheter (se 23:1 BrB)

- See more at: http://lawline.se/answers/pafoljd-vid-forsok-till-stold#sthash.98zqGhHL.dpuf

Sammanfattningsvis:

Er son kommer sannolikt dömas för försök till stöld.

Eftersom han endast är 17 år och inte begått brott tidigare, kommer påföljden sannolikt stanna vid böter. Socialnämnden kommer att yttra sig i frågan och föreslå en vårdplan.

Det finns inget krav på att ha en försvarsadvokat, men det kan vara bra. Ibland utses en offentlig försvarare (försvarsadvokat) av rätten, ibland krävs det att man anlitar en offentlig försvarare själv. Mer om detta kan ni läsa om här http://www.minilex.se/a/rätt-till-offentlig-försvarare

Kostnaderna för ombudet kan i vissa fall täckas genom rättshälp, mer om detta här http://www.domstol.se/radgivning-och-rattshjalp/rattshjalp/

Hemförsäkring täcker oftast rättegångskostnader.

I det här fallet behöver ni dock inte anlita en försvarsadvokat, eftersom omständigheterna för försök till brott är ganska tydliga (tagen på bar gärning). Dessutom är de aktuella påföljderna relativt lindriga i det här fallet. Ni kan givetvis ta kontakt med en försvarsadvokat och diskutera ifall det eventuellt kan vara värt att ta hjälp. De kan även utreda ifall det finns möjlighet att täcka kostnaderna genom försäkring/rättshjälp.

Om någonting var oklart i mitt svar eller om ni undrar över något annat kan ni nå mig på

emil.forssell@moretime.se

tel

0766444976

Vänligen

Emil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (668)
2021-01-21 Medhjälp till stöld
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88421)