Stöld från bankkonto

2016-02-27 i Påföljder
FRÅGA
Jag har stulit 3500 kronor från min mammas bankkonto och nu undrar jag vad följden kan bli. Min mamma åtalade mig inte utan nu är det upp till banken om de åtalar eller inte. Jag har även stulit 5000 kronor från ett annat konto av min mamma men det finns det inget som binder mig till. Blir det fängelse nu?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Inledningsvis vill jag konstatera att det inte är banken som bestämmer huruvida åtal ska väckas eller inte; detta är åklagarens uppgift. När det kommer till stöld som man begått gentemot en närstående (din mamma i förevarande fall) finns en specialregel i 8 kap. 13 § brottsbalken (BrB) som stadgar att åklagaren endast får väcka åtal om målsäganden angett brottet till åtal eller om det är påkallat ur allmän synpunkt. Vem som är målsägande framgår av 20 kap. 8 § 4 st. rättegångsbalken. Där anges att "målsägande är den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada". I enkla ordalag betyder detta att det, i förevarande fall och situation, enbart är din mamma som kan ange brottet till åtal. Banken har alltså inte någon rätt att ange brottet till åtal.

När det kommer till påföljdsvalet ska sägas att det är ett tämligen komplicerat och långrandigt förfarande. Aningen förenklat kan följande sägas. I enlighet med 8 kap. 1 § BrB och 26 kap. 2 § är straffskalan för stöld mellan fjorton dagar till två års fängelse. Däremot ska rätten vid en påföljdsfråga ta hänsyn till tidigare brottslighet och andra eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter. Enligt 30 kap. 4 § 2 st. finns en presumtion mot fängelse som kan brytas om straffvärdet är 12 månader eller mer, om det är ett arbrott samt om den tilltalade gjort sig skyldig till brott tidigare.

I din situation, förutsatt att du inte blivit dömd till liknande brott tidigare, ser jag det som högst osannolikt att du, i det fall din mamma skulle ange brottet till åtal och åklagaren skulle lyckas att fälla dig, skulle dömas till fängelse. Det är nog mer sannolikt att du skulle dömas till villkorlig dom i kombination med dagsböter, 30 kap. 7 § i kombination med 30 kap. 8 §.

Brottsbalken hittar du här.

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1315)
2020-09-22 Antagningskrav till polisutbildningen
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (84437)