FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder22/01/2014

Stöld eller förskingring samt påföljd.

Hejsan! För snart åtta månader sedan gjorde jag en väldigt dum grej. Under en två veckors period stal jag sammanlagt 2500 kronor i butiken där jag jobbade. Jag erkände med detsamma och inväntar nu papper från polisen. Jag är 23 år gammal och inte tidigare dömd. Vad kan bli påföljden? Blir jag dömd för stöld eller förskingring?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänt dig till Lawline med dina frågor.

Stöld och förskingring skiljer sig åt på sådant sätt att vid stöld tager du vad annan tillhör med uppsåt att tillägna dig egendomen. När det gäller förskingring tillägnar du dig egendom som du fått tillgång till genom din anställning.

Normalt sett döms personal, som tar varor från sin arbetsplats, för stöld och inte för förskingring. Anledning till detta är att för förskingring måste du så att säga ha fått någon egendom i din besittning. Man brukar säga att om en kassör tar pengar från kassan så har hon fått kassan i sin besittning och skall därför dömas för förskingring och inte för stöld. Om kassören tar något annat från butiken, exempelvis något som säljs, så är det inte egendom som denne haft i sin besittning på just det sättet som krävs för att besittningsrekvisitet för förskingring skall uppfyllas. 

Du kommer således att åtalas för stöld enligt 8 kap. 1 § brottsbalken. 

Enligt 8 kap. 1 § brottsbalken finns endast fängelse med i straffskalan. Domstolen kommer därför att bedöma straffvärdet av din handling. Enligt 29 kap. 2 § brottsbalken skall exempelvis stor hänsynslöshet vara en faktor som höjer straffvärdet av din gärning. Samtidigt föreskriver 29 kap. 3 § brottsbalken att vissa omständigheter kan sänka straffvärdet och då kan också domstolen döma till annat straff än det som föreskrivs - exempelvis böter för stöld (som enligt 8 kap. 1 § brottsbalken endast föreskriver fängelse). 

Jag skulle tro att du får böter och villkorlig dom om det inte är så att du har återfallit i brott eller liknande. Villkorlig dom förenas nästan alltid med böter, vilket är ett undantag eftersom huvudregeln är att det skall vara en (1) gemensam påföljd för brottet man dömts för. Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”