Ställs det bosättningskrav på styrelseledamöter i ideella föreningar?

2020-10-22 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Om man har en ideell förening i Sverige behöver de som sitter i styrelsen vara skrivna och bosatta i Sverige? Tex ordförande och kassör?/J
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det ställs några bosättningskrav på styrelseledamöter i ideella föreningar.

Ideella föreningar saknar reglering i lag varför ledning istället får sökas i, framförallt, rättspraxis och rättsvetenskaplig litteratur. Viss ledning kan även, i vissa fall, hämtas i föreningslagen respektive aktiebolagslagen. I det här fallet kommer jag dock att utgå från rättspraxis i mitt svar.

Styrelser i ideella föreningar

Av praxis följer att en styrelse utgör en absolut förutsättning för att en ideell förening över huvud taget ska anses föreligga. Hur många styrelseledamöter som en styrelse ska ha varierar beroende på vilken typ av förening det rör sig om. Näringsdrivande ideella föreningar måste exempelvis ha tre styrelseledamöter. Detta är emellertid inte ett krav i andra typer av ideella föreningar.

Vad gäller styrelseledamöterna ställs krav på att dessa ska vara minst 18 år, vara medlemmar i föreningen om inget annat framgår av föreningens stadgar, inte vara försatta i konkurs, inte ha näringsförbud och inte vara satta under förvaltarskap. Något bosättningskrav, likt de som gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar, brukar dock inte ställas. Det brukar dock ställas krav på att bestyrkta kopior på pass för nyvalda styrelseledamöter som inte är folkbokförda i Sverige skickas in till Bolagsverket.

Sammanfattning

I regel ställs det inga bosättningskrav på styrelseledamöter i ideella föreningar. Jag rekommenderar dig dock att läsa de mycket informativa guider rörande, bland annat, ideella föreningar som går att finna på Bolagsverkets hemsida. Där kan du få mer ingående information i diverse frågor som rör ideella föreningar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (503)
2021-05-07 Ändring av ersättning för utfartsrätt
2021-05-06 Tolkning av 48 a § anläggningslagen
2021-05-03 Styrelsen i min bostadsrättsförening nekar mig installation av markiser - Vad gäller?
2021-04-30 Vem kan vara revisor i en Brf-styrelse?

Alla besvarade frågor (92164)