Spendera särkullbarnens efterarv?

2020-06-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej min Mamma har ett efter arv till 2 vuxna barn som hennes bortgångne maka hade, dom ska ha ett efter arv på 2/8 av hennes förmögenhet det är inte mycket pengar vi talar om ca 400 000 vad jag har förstått kan hon ge oss (sina 3 barn 25% utan att det blir problem) Men min Mamma vill ge oss mer men hon är rädd att det skapar problem sen när jon avlider och att vi ska få betala tillbaka pengar hon ger oss hon vill tex bjuda oss på en resa. vad går gränsen att spendera sina egna pengar per år test ge bort en resa värde ca 30 000 ett år och nästa är lika mycket skulle det ställa till med problem?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras därmed i ärvdabalken (ÄB).

Särkullbarn:

Barn från tidigare äktenskap benämns som särkullbarn juridiskt. Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv när ena föräldern dör, till skillnad från gemensamma barn som måste vänta tills båda föräldrarna dör. Den efterlevande makens arvsrätt omfattar inte särkullbarnets arvslott, ÄB 3 kap. 1 § st 1. Särkullbarn kan dock välja att avstå sin rätt till den efterlevande maken enligt ÄB 3 kap. 9 §. Om särkullbarnet avstår sin rätt till förmån för den efterlevande maken får särkullbarnet ut sitt arv efter sin förälder vid den efterlevande makens död. Av din fråga så tolkar jag det som att din mammas särkullbarn avstått sina arv till förmån för din mamma.

Fri förfoganderätt:

Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken får spendera eller sälja egendomen precis som denne vill, men med vissa begränsningar. Den efterlevande maken får inte skänka bort en stor del av arvet i gåva eller testamentera bort egendomen.

Spendera efterarvet:

Om din mamma ger er pengar eller bjuder er på resor så kan särkullbarnen hävda att de ska få en slags ersättning för att deras arv har spenderats. För detta så krävs det enligt ÄB 3 kap. 3 § att din mamma spenderat deras andel genom att gett bort egendomen eller på liknande sätt minskat egendomen och således arvingarnas del. Högsta domstolen stadgar i NJA 2013 s. 736 att det krävs att egendomen minskat med minst en fjärdedel.

Sammanfattning:

Om din mammas särkullbarn avstått sina arv till förmån för din mamma så innebär det att de får ut sina efterarv först när även hon gått bort. Högsta domstolen har sagt att egendomen måste minskat med minst en fjärdedel. Men då juridiken är dynamisk så kan rättsläget komma att förändras.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1139)
2021-02-23 Fråga om efterarv och andelsberäkning när en av arvtagarna är ett särkullbarn
2021-02-14 Särkullbarns rätt till arv
2021-02-12 Särkullbarns arvsrätt vid testamente om att makarna ärver varandra.
2021-02-08 Går det att ärva efter sina styvföräldrar?

Alla besvarade frågor (89488)