Sparade pengar som inte är enskild egendom räknas med i bodelning och kan därför ärvas av särkullbarn

2019-06-10 i Särkullbarn
FRÅGA
Är gift o har 2gemensamma barn , maken 1barn sedan tidigare , har en del sparade pengar hur blir det om maken går bort , räknas det in i laglotten till hans barn ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår det som att du har sparade pengar och undrar ifall din makes tidigare barn kan få rätt att ärva det.

Viktigt för dig att minnas är att ifall någon av du och din make går bort kommer det göras en bodelning där era tillgångar delas mellan er (den levande maken och den avlidne makens dödsbo). I en sådan bodelning tas alla era tillgångar med förutom sådant som är så kallad enskild egendom. Egendom blir enskild t.ex. genom ett villkor i ett arv eller att du och din make har skrivit ett äktenskapsförord om att viss egendom ska vara enskild. Så länge det inte finns något som säger att dina sparade pengar är enskild egendom kommer värdet av dem tas med i bodelningen. Ifall pengarna är enskild egendom kommer särkullbarn inte att kunna ärva dem.

Jag utgår här ifrån att dina sparade pengar inte är enskild egendom eftersom de då tas med i bodelningen. I bodelningen ska all egendom delas lika mellan er så att dödsboet får 50 % och den levande maken får 50 %. T.ex. kan vi tänka att du har 200 kr och din make har 100 kr. Då har ni sammanlagt 300 kr och du kommer få 150 av dessa. På så sätt kan du gå "förlorande" ur bodelningen.

Efter att bodelningen har skett ska dessutom arvet delas ut. Särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt ifall det inte väljer att avstå för att sedan få arv tillsammans med sina halvsyskon (era gemensamma barn) efter att även du har avlidit. Troligtvis kommer du själv att behålla dina sparade pengar men värdet av dem har ju tagits med i bodelningen på så sätt att du har fått mindre än vad du hade fått ifall de sparade pengarna inte fanns. Tänk på exemplet ovan igen: ifall du hade 100 kr (istället för 200) och din make också hade 100 kr kommer ni gå ur bodelningen med 100 kr var, d.v.s. ingen förlust.

Eftersom en viss del av värdet av dina sparade pengar tillfaller dödsboet kommer särkullbarnet ha rätt att ärva det.

Ifall du inte vill att dina sparade pengar ska komma med i bodelningen bör du och din make skriva ett äktenskapsförord där pengar görs till enskild egendom. Ni kan även försöka få särkullbarnet att avvakta att ta ut sitt arv till när ni båda har avlidit, då får särkullbarnet arv samtidigt som era gemensamma barn.

Sammanfattning
All egendom som du och din make har (som inte är enskild egendom) kommer att delas lika mellan er ifall någon av er dör. När arvet sedan ska delas ut har särkullbarnet rätt att få ut arv efter sin förälder direkt ifall barnet vill det. Trots att särkullbarnet kanske inte får exakt de pengarna du har sparat undan kommer barnets arv att öka på grund av att pengarna tagits med i bodelningen.

För att bli av med problemet kan äktenskapsförord upprättas eller så kan särkullbarnet övertygas om att vänta med att ta ut sitt arv till att även du har avlidit. På så sätt får du sitta kvar i ett orubbat bo under hela ditt liv.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (976)
2019-12-02 Hur stor andel ärver särkullbarn?
2019-11-26 Kan jag skjuta upp barnens laglott?
2019-11-25 Vad har ett särkullbarn rätt till när dess gifta förälder dör?
2019-11-23 Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn

Alla besvarade frågor (75348)