Solidariskt ansvar i fritidshusförening

2017-11-05 i Föreningar
FRÅGA
Som medlem i en fritidshusförening , där en del fritidshus omvandlats till permanentboende, undrar jag vad begreppet solidariskt ansvar innebär.I en paragraf sägs att " medlemmar ska solidariskt medverka i underhållet samt kostnadstäckning och skötsel osv..." Det gäller enskild väg.Föreningen startade 1983 och mycket har hänt sedan dess. Som att en del fastigheter ombildats till åretruntboende. Detta innebär att dessa fastighetsägare belastar vägen både mer med egna fordon + övrig trafik som sophämtning, postutdelning, skolskjuts mm.Vi utnyttjar vägen endast under några sommarveckor. Det gäller för tillfället inte några jättesummor men man har också diskuterat att"förbättra" vägen på ett kostbarare sätt. M a o mer av en principfråga för oss.Vi anser att Lantmäteriets rekommendationer PM Dnr 401/2010-2025 bör gälla men har inte fått gehör för detta. Att ansöka om att bilda samfällighetsförening hos lantmäteriet torde bli alltför dyr så det är inget alternativ. Tacksam för råd. MVHfam B
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Solidariskt ansvar innebär att alla som omfattas av ansvaret ska betala ligga mycket. Om du anser att vissa bör betala mer bör du pådriva en förändring av stadgarna vid nästa föreningsstämma. Använd då lämpligen Lantmäteriets rekommendation som du hänvisar till i din fråga som underlag för förändringen.

Om du inte kan få förslaget igenom via röstning är det inte så mycket du kan göra utom att träda ur föreningen och som sagt riskerar alternativet i så fall att bli kostsamt.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?