Släktskap i styrelse

2021-02-19 i Föreningar
FRÅGA
Vi är två syskon som är med i en styrelse i en ridklubb (ideell förening). Jag är kassör och min syster ledamot. Möter det några hinder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar alltså om det, på grund av släktskapet mellan dig (kassör) och din syster (ledamot), föreligger hinder för att ni båda ska kunna sitta i styrelsen i en ideell förening.

Rättskällor

Eftersom ideella föreningar är oreglerade i lag blir andra rättskällor såsom prejudikat och allmänna principer tillämpliga. Man kan även hämta viss ledning i annan lagstiftning, till exempel ABL (aktiebolagslagen).

Hinder

Det föreligger inte hinder för att sitta i samma styrelse på grund av släktskap. Jäv föreligger heller inte till följd av släktskapet (till skillnad från exempelvis domarjäv, som föreligger när domaren är släkt med part i rättegången).

För tydlighetens skull kan vi titta i ABL:s jävsregler. I 8:23 ABL listas tre situationer där jäv ska anses föreligga:

Vid avtal mellan styrelseledamoten och bolaget Vid avtal mellan bolaget och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse som strider mot bolagets Vid avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten får företräda

Framförallt de två första situationerna är relevanta även för ideella föreningar.

Sammanfattning

Det föreligger inga hinder och inget jäv på grund av släktskapet.

Vänligen,

Viktoria S
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (496)
2021-04-18 Får stämmoprotokoll läggas upp på föreningens hemsida?
2021-04-14 Vem kan fatta beslut om installation av en hiss i en bostadsrättsförening?
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening
2021-03-29 Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?

Alla besvarade frågor (91410)