Skyldighet att betala radio- och TV-avgift

2015-10-10 i TV-licens
FRÅGA
Hej.Jag bor som inneboende och nu kräver Radiotjänsten att även jag skall betala avgiften då jag äger en dator/ iphone. Dessutom bor jag 6 månader om året här i sverige och 6månade utomlands. Vilka rättigheter har jag då?Måste jag betala svgiften?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor kring radio- och TV-avgiften regleras i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

Den som innehar en TV-mottagare, alltså sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, är skyldig att betala radio- och TV-avgift. Exempelvis räknas tv, digitalboxvideo med kanalväljare, inspelningsbar dvd-spelare och dator med tv-kort som TV-mottagare.

Av lagens 3 § framgår att en enda radio- och TV-avgift ska betalas för samtliga TV-mottagare som är avsedda att användas i innehavarens hushåll. För att anses ingå i innehavarens hushåll räcker det inte med att du bor och är folkbokförd på samma adress, du måste även ingå i familjegemenskapen. Om du är inneboende utan att ingå i familjegemenskapen kan du alltså inte undgå avgiften genom att hävda att den betalas av din hyresvärd.

Om din dator har tv-kort och du inte kan inkluderas i din hyresvärds tv-avgift är du alltså skyldig att betala radio- och TV-avgift. I sådana fall kan du under de sex månader du bor utomlands, under förutsättning att du tar med din dator, avsluta din TV- och radio-avgift genom att göra en avanmälan till radiotjänst, och när du är åter i Sverige göra en nyanmälan.

Mer information om radio- och TV-avgiften hittar du på radiotjänsts hemsida: www.radiotjanst.se

Vänligen,

Evelina Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom TV-licens (48)
2019-11-21 Lawline svarar inte på skolfrågor
2019-04-28 Intrång i upphovsrätt
2018-11-16 Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?
2018-09-18 Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

Alla besvarade frågor (86450)